Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Статистична інформація > 3. Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

28.02.2017

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Фактично
за січень 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

січень 2017р. до

довідково: січень 2016р.
до
січня 2015р.

грудня

2016р.

січня

2016р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн

34646,9

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

81,1

97,3

83,9

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

98,6

101,2

Капітальні інвестиції, млн.грн

5188,51

х

135,42

103,23

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

109,91

х

70,02

115,13

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

35629

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

109,3

55,6

Вантажооборот, млн.ткм

539,6

85,8

115,3

65,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

164,2

70,8

79,7

98,8

Експорт товарів, млн.дол. США

532,11

х

87,72

82,13

Імпорт товарів, млн.дол. США

435,31

х

107,92

73,03

Сальдо (+, –)

96,81

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

24,51

х

64,92

86,23

Імпорт послуг, млн.дол. США

27,21

х

40,92

136,03

Сальдо (+, –)

–2,71

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі4,

млн.грн

1083,7

89,8

109,7

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

  номінальна, грн

41311

117,95

119,82

119,93

  реальна, %

х

115,95

104,32

78,43

Заборгованість із виплати заробітної плати6, млн.грн

102,6

97,8

120,8

118,1

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду,

тис. осіб

16,0

112,7

83,4

х

Індекс споживчих цін

х

101,3

114,6

101,07

 

 

1 Дані за 2016р.

2 2016р. у % до 2015р.

3 2015р. у % до 2014р.

4 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.

5 Грудень 2016р. у % до листопада 2016р.

6 Станом на 1 січня.

7 Січень 2016р. у % до грудня 2015р.

 


Архів
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня 2017р. становила 1104,5 тис. осіб. Упродовж 2016р. чисельність населення області зменшилася на 8727 осіб. Природний рух населення у 2016р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 47 живонароджених.

 

Субсидії населенню. З початку року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 346,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 250,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 96,2 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні–грудні 2016р. становила 238,4 млн.грн. Крім того, у січні–грудні 2016р. 35,6 тис. домогосподарств було  призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 7,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 27,7 тис. домогосподарств. Упродовж 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1027,6 млн.грн (40,4% до суми нарахованих платежів). Сума коштів, нарахованих населенню до сплати за житлово-комунальні послуги за період з початку року, становила 2545,6 млн.грн.

 

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2017р. становила 16,0 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 79,4% осіб, які мали статус безробітного. Половину безробітних становили жінки. Рівень зареєстрованого безробіття по області протягом січня 2017р. збільшився на 0,26 в.п. і на кінець місяця становив 2,31% населення працездатного віку.

 

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2017

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.