Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Отримання відомостей 
з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
 

 

І. Інформаційне обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ

 

Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 №386 (зі змінами, затвердженими наказом Державної служби статистики України від 02.11.2020 № 312) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (зі змінами, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.02.2021 за №224/35846).

 

Відомості щодо суб'єктів Реєстру (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) надаються користувачам за такими категоріями даних:

 

ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

 

класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;

 

довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);

 

реєстраційні – відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

 

Відомості з ЄДРПОУ надаються користувачу на підставі запиту, який подається користувачем особисто, надсилається поштою, електронною поштою або іншим способом передачі електронного повідомлення.


Контактні дані: Головне управління статистики у Сумській області,
                           вул. Супруна, 16, кімн. 3, м. Суми, 40022;
                           
E-mail: admin@sumy.ukrstat.gov.ua ;

                           телефон для довідок: (0542) 25-41-15.

 

Відомості з Реєстру надаються користувачу у вигляді:

 

1) даних щодо кількості суб'єктів Реєстру, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача (заповнюється пункт 1 запиту);

 

2) переліку суб’єктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача (заповнюється пункт 2 запиту);

 

3) даних щодо суб'єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних (заповнюється пункт 3 запиту).

 

Форма запиту про надання відомостей з ЄДРПОУ

 

Надання відомостей з Реєстру є платним. Вартість послуг визначається відповідно до вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, затвердженої наказом Держкомстату України від 18.03.1999 №98 та зареєстрованої в Мінюсті України 31.03.1999 за № 200/3493.


Вартість відомостей з ЄДРПОУ:

 

протягом 1-єї доби - 31,26 грн. (без ПДВ) "квитанція"

протягом 5-ти діб   - 15,63 грн. (без ПДВ) "квитанція"

 

Поштові витрати на пересилку відомостей відшкодовуються за рахунок користувача. Вартість поштових витрат відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації № 403 від 03.09.2019, становить:


Прості відправлення (масою до 50 г включно)


Непріоритетні

9,00 грн (без ПДВ)

протягом 1-єї доби (квитанція)

протягом 5-ти діб (квитанція)

Пріоритетні

11,00 грн (без ПДВ)

протягом 1-єї доби (квитанція)

протягом 5-ти діб (квитанція)

  

Платіжні реквізити:

ОТРИМУВАЧ – Головне управління статистики у Сумській області,

Код ЄДРПОУ – 02362227, розрахунковий рахунок – UA678201720313211003201006560;

Банк одержувача – ДКСУ м.Київ;

Призначення платежу – "25010100 надання відомостей з ЄДРПОУ"; без ПДВ

 

 

 

ІІ. Визначення класифікаційних даних фізичних осіб - підприємців.


Перелік документів, що необхідні для отримання відомостей про визначення класифікаційних даних фізичних осіб - підприємців


- замовлення про визначення класифікаційних даних фізичних осіб - підприємців;

- доручення про підтвердження повноважень представника, що надав замовлення про визначення класифікаційних даних фізичних осіб - підприємців;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- відомості від державного реєстратора про проведення реєстраційних дій;.

- документ, що засвідчує внесення плати.

 

Зразок замовлення про визначення класифікаційних даних фізичних осіб - підприємців

 


При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Індекси реальної заробітної плати

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Індекси будівельної продукції

Детальніше...

Індекси промислової продукції

Детальніше...

Зміни споживчих цін

Детальніше...

Темпи зростання(зниження) експорту товарів

Детальніше...

Темпи зростання(зниження) імпорту товарів

Детальніше...

Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу поширення інформації та комунікацій із користувачами за адресою: вул. Супруна, 16, каб.14, м.Суми, 40022, Україна. Телефон: 25-21-27.
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2021

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.