Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту

Кількість відвідувачів


Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)


Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

 

Суб’єкти ЄДРПОУ – це юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства.

 

Відомості з ЄДРПОУ можна отримати за місцезнаходженням суб’єкта в територіальних органах Держстату. Адреси, контактні дані та платіжні реквізити для отримання відомостей з ЄДРПОУ розміщено на  офіційних вебсайтах територіальних органів Держстату.

 

Нормативно-правові акти щодо надання відомостей з ЄДРПОУ

 

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499)

 

Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджені наказом Держкомстату від 28.11.2005 № 386, зареєстрованим у Мін’юсті 15.12.2005 за № 1509/11789 (зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 02.11.2020 № 312, зареєстрованим у Мін’юсті 22.02.2021 за № 224/35846)

 

Вартість користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджена наказом Держстату від 25 липня 2022 року № 209, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2022 року за № 999/38335.


Найбільш поширеніші питання


Користувачі Реєстру / Які відомості надаються з Реєстру / 

Умови надання відомостей з Реєстру /  Надання відомостей з Реєстру є платним / 

 Перелік документів для отримання відомостей з Реєстру / 

Форма запиту / Приклади заповнення форми запиту / Підтвердження факту оплати /

Терміни надання відомостей з Реєстру / Вартість надання відомостей з Реєстру / 

 Реквізити для оплати / Контакти


Користувачі Реєстру


Користувачами Реєстру є юридичні особи (їх уповноважені представники при наявності належно оформленого підтвердження наданих їм повноважень) та фізичні особи, які подали запит про надання відомостей з Реєстру.


Які відомості надаються з Реєстру

 

Відомості з Реєстру надаються користувачу у вигляді:

1) даних щодо кількості суб'єктів Реєстру, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

2) переліку суб’єктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

3) даних щодо суб'єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних.

 

!!! Весь інформаційний фонд Реєстру на запит користувачу не надається.

 

Відомості щодо суб'єктів Реєстру (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) надаються користувачам за такими категоріями даних:

ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

 

класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;

 

довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);

 

реєстраційні – відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.


Умови  надання відомостей з Реєстру


Відомості на запит користувача можуть надаватися в паперовій або в електронній формі у спосіб, що зазначений у запиті.

 

Запит подається користувачем особисто, надсилається поштою, електронною поштою або іншим способом передачі електронного повідомлення.

 

!!! Передача користувачами відомостей, одержаних з Реєстру, третім особам на комерційній основі забороняється.

 

Надання відомостей з Реєстру є платним


Поштові витрати на пересилку відомостей відшкодовуються за рахунок користувача.

 

Відомості з Реєстру формуються органом державної статистики та надаються користувачу після отримання запиту та документів або відомостей про оплату користувачем вартості наданих послуг.


Перелік документів для отримання відомостей з Реєстру

 

1) Запит.

2) Документ або відомості про оплату.


Форма запиту

Форма запиту про надання відомостей з ЄДРПОУ


Приклади заповнення форми запиту

 

Запит стосовно отримання "1. ДАНИХ ЩОДО КІЛЬКОСТІ СУБ'ЄКТІВ РЕЄСТРУ"    

Запит стосовно отримання "2. ДАНИХ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ СУБ'ЄКТІВ РЕЄСТРУ"    

Запит стосовно отримання "3. ДАНИХ ЩОДО СУБ'ЄКТА"    

Запит стосовно отримання "3. ДАНИХ ЩОДО СУБ'ЄКТА" (для фізичної особи про підтвердження стажу роботи в певному підприємстві з метою надання інформації в Пенсійний фонд України)


Підтвердження факту оплати

 

Документами, що підтверджують унесення плати, є квитанція, платіжне доручення або відомості (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, надані користувачем, за якими можливо перевірити факт оплати із використанням загальнодоступних електронних сервісів перевірки квитанцій.


Терміни надання відомостей з Реєстру


Відомості з Реєстру надаються органом державної статистики на запит суб'єкта у п'ятиденний строк, що передбачено пунктом 16 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України


Вартість надання відомостей з Реєстру

 

Вартість користування даними ЄДРПОУ розраховується відповідно до наказу «Про затвердження вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» "квитанція"

 

Поштові витрати на пересилку відомостей відшкодовуються за рахунок користувача. Вартість поштових витрат відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації № 403 від 03.09.2019, становить:


Прості відправлення (масою до 50 г включно)


Непріоритетні

12,00 грн (без ПДВ)

  (квитанція)

Пріоритетні

15,00 грн (без ПДВ)

  (квитанція)

 

  

Реквізити для оплати

 

Одержувач платежу: Головне управління статистики у Сумській області;

Код ЄДРПОУ: 02362227;

Установа банку одержувача: ДКСУ м.Київ;

Рахунок: UA678201720313211003201006560;

Призначення платежу: "25010100 надання відомостей з ЄДРПОУ"; без ПДВ

 

Контактні 


Поштова адреса Головного управління статистики у Сумській області: 
вул. Супруна, 16, кімн. 3, м. Суми, 40022;

Контактні телефони/факс: (0542) 25-41-15;

E-mailadmin@sumy.ukrstat.gov.ua 

 При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Зміни споживчих цін

Детальніше...

Темпи зростання(зниження) експорту товарів

Детальніше...

Темпи зростання(зниження) імпорту товарів

Детальніше...

Середня заробітна плата

Детальніше...

Індекси реальної заробітної плати

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Індекси будівельної продукції

Детальніше...

Індекси промислової продукції

Детальніше...

Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу поширення інформації та комунікацій із користувачами за адресою: вул. Супруна, 16, каб.14, м.Суми, 40022, Україна. Телефон: 25-21-27.
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2022

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.