Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Статистична інформація > 1. Демографічна та соціальна статистика > Ринок праці > Зайнятість та безробіття > Основні показники ринку праці у Сумській області (щоквартальна інформація)

Основні показники ринку праці


 

Одиниця виміру

2017

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

496,0

519,4     

працездатного віку

478,2

491,0     

Рівень економічної активності населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

59,1

61,9    

працездатного віку

69,7

71,6    

Зайняте населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

445,3

470,9     

працездатного віку

427,5

442,5     

Рівень зайнятості населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

53,1

56,1     

працездатного віку

62,3

64,5     

Безробітне населення

(за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

50,7

48,5     

працездатного віку

50,7

48,5     

 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

15,2

 

14,1

 

 

 

в середньому за період, тис. осіб

15,8

 

15,2

   

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

  у віці 15-70 років

10,2

9,3   

 

  працездатного віку

10,6

9,9     

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,3

 

 

 

 

3,1

   

Кількість громадян, які мали статус безробітного 

за період, тис.осіб

 22,7

29,8     

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

4,1 

8,3    

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

2,0 

1,8     

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

 

 

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

1913,6 

1765,8     

у % до відповідного періоду попереднього року

 128,6

123,7     

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

 207,4

206,5     

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,9 

12,7     

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,6 

13,4    

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

5198 

5506    

 

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

124,0 

124,4     


Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Зовнішня торгівля товарами

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Структура реалізованої промислової продукції

Детальніше...

Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 1097,9 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення області зменшилася на 6648 осіб. Природний рух населення у січні–серпні 2017р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 46 живонароджених.

Субсидії населення. За січень-серпень 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 326,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 246,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 80,2 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні 2017р. становила 117732,9 тис.грн.

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2017

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.