Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Статистична інформація > 1. Демографічна та соціальна статистика > Ринок праці > Зайнятість та безробіття > Основні показники ринку праці у Сумській області (щоквартальна інформація)

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2018

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15-70 років

502,0

519,7     

працездатного віку

480,9

490,2     

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15-70 років

60,4

62,5     

працездатного віку

71,3

72,7     

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15-70 років

453,0

475,0     

працездатного віку

431,9

445,5     

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15-70 років

54,5

57,2     

працездатного віку

64,1

66,1     

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15-70 років

49,0

44,7     

працездатного віку

49,0

44,7     

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

       

у віці 15-70 років

9,8

8,6     

працездатного віку

10,2

9,1     

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

15,2

14,5     

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

2,2

2,2     

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

3273

2176     

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

5

   

Середній розмір допомоги по безробіттю

 

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

2461

2212     

у % до відповідного періоду попереднього року

128,6

 125,3    

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

202,9

203,1     

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,4

14,7     

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,3

15,1     

Середньомісячна заробітна плата

         

номінальна

гривень

6540

6920     

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

110,5

111,2     

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Структура реалізованої промислової продукції

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Обсяги імпорту товарів

Детальніше...

Обсяги експорту товарів

Детальніше...

Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

 

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 1086,4 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2018р. чисельність населення області зменшилася на 7885 осіб. Природний рух населення у січні–серпні 2018р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 41 живонароджений.


Субсидії населення. З початку року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 98,9 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 72,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 26,5 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні 2018р. становила 18758,9 тис.грн. Крім того, у січні–серпні 2018р. 25,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, на загальну суму 75245,3 тис.грн. У серпні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 100,9 млн.грн (99,2% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 54,8 млн.грн (97,8% нарахованих за цей період сум).

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2018

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.