Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 1. Демографічна та соціальна статистика > Ринок праці > Зайнятість та безробіття > Основні показники ринку праці у Сумській області (щоквартальна інформація)

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2019

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Робоча сила 

в середньому за період, тис. осіб

       

 у віці 15 років і старше

515,9

526,1

   

 у віці 15-70 років

513,8

524,6

   

 працездатного віку

489,9

498,7

   

Рівень участі населення в робочій силі 

у % до населення відповідної вікової групи

       

 у віці 15 років і старше

55,1

56,2

   

 у віці 15-70 років

62,5

63,9

   

 працездатного віку

74,1

75,4

   

Зайняте населення 

в середньому за період, тис. осіб

       

 у віці 15 років і старше

469,0

484,1

   

 у віці 15-70 років

466,9

482,6

   

 працездатного віку

443,0

456,7

   

Рівень зайнятості населення 

у % до населення відповідної вікової групи

       

 у віці 15 років і старше

50,1

51,7

   

 у віці 15-70 років

56,8

58,7

   

 працездатного віку

67,0

69,1

   

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

       

 у віці 15 років і старше

46,9

42,0

   

 у віці 15-70 років

46,9

42,0

   

 працездатного віку

46,9

42,0

   

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

       

 у віці 15 років і старше

9,1

8,0

   

 у віці 15-70 років

9,1

8,0

   

 працездатного віку

9,6

8,4

   

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

15,8

14,7

   

Кількість вакансій

на кінець періоду, одиниць

3,2

2,6

   

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець періоду, осіб

5

6

   

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

196,7

195,5

   

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,6

12,2

   

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,9

14,9

   

Середньомісячна заробітна плата

         

 номінальна

гривень

7768

8166

   

 реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

109,0

108,0

   

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Структура реалізованої промислової продукції

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Обсяги імпорту товарів

Детальніше...

Обсяги експорту товарів

Детальніше...

Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

 

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, на 1 серпня 2019р. становила 1073,7 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2019р. чисельність населення області зменшилася на 7729 осіб. Природний рух населення у січні–липні 2019р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 35 живонароджених.

 

Субсидії населення.  У січні-серпні 2019р. субсидії призначено 152,0 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2019р. становив 58,7 грн. Крім того, у січні–серпні 2019р. 15,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 45489,8 тис.грн.

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2019

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.