Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту

Кількість відвідувачів


Оголошення

Для респондентів

 

 

Шановні респонденти!

 

У зв’язку з проведенням технічних робіт тимчасово не працює приймальний шлюз та ПЗ Кабінет респондента. Терміни подання звітності будуть подовжені. Про відновлення роботи сервісів буде повідомлено додатково. Просимо вибачення за незручності. 


Довідки за телефонами:

(0542)227063; (0542)775336; (066)8500386; (067)3280483


_________________________________________________________


Шановні респонденти, ви – неймовірні!


У такий нелегкий для країни час ви, навіть з тимчасово окупованих територій, продовжуєте подавати звітність до органів державної статистики.

 

Ми щиро вдячні вам за патріотизм, силу духу та супротив окупантам!


Ми пишаємось тими, хто знаходить можливість працювати в складних умовах, піднімати економіку і забезпечувати необхідною інформацією суспільство та державу.

 


Переможемо разом! Слава Україні!


__________________________________________________________

 

 

 

 

_________________________________


Шановні респонденти!


Прохання звернути увагу, при складанні звітів за формами № 1П-НПП (річна) за 2022 рік та починаючи зі  звіту за січень 2023 року ф. №1-П (місячна) на зміну  у номенклатурі  продукції промисловості (НПП).


_________________________________


На виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом "SARS-СоV-2", зважаючи на період карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19", з метою запобігання поширенню коронавірусу СОVІD-19 і забезпечення діяльності органів державної статистики тимчасово особистий прийом громадян Головним Управлінням статистики у Сумській області обмежено.


ГУС у Сумській області рекомендує усі форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності надавати в електронному вигляді.


Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форм державних статистичних спостережень можна отримати дистанційно:

- в телефонному режимі - (0542) 77-53-36, 22-70-63, 25-20-66, моб. 0668500386, 0673280483 (Viber);

- електронною поштою ekabinet@sumy.ukrstat.gov.ua;

- через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента».

 

___________________________________________

 

Шановні респонденти!


Надаємо роз’яснення щодо відображення в державній статистичній звітності з праці даних про працівників, які через військову агресію росії проти України не мали змогу виконувати роботу та відносно яких призупинено дію трудового договору.

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

 

У формі № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" інформацію щодо працівників, відносно яких призупинено дію трудового договору, відображати лише в рядку 3070 "Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду". По аналогії з працівниками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною, не слід їх відображати в показниках щодо руху кадрів та робочого часу.

 

У формі № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" інформацію по вищезгаданих працівниках до рядка 1040 "Середньооблікова кількість штатних працівників" не включається.

 

За додатковою інформацією можна звернутися за телефонами:
(0542) 77-53-36, 22-70-63, 25-20-66, моб. 0668500386, 0673280483.

 

___________________________________________

 

Шановні респонденти!

 

Органи державної статистики розширюють канали комунікації з респондентами. Для вашої зручності Головне управління статистики у Сумській області створило Вайбер-спільноту «Сумистат респондентам».

Приєднуйтесь:

https://bit.ly/2XbSWYV                         

 

Ми забезпечимо оперативну комунікацію з учасниками спільноти. Ви зможете задавати питання, отримувати консультації та роз’яснення фахівців, ми будемо інформувати вас щодо проведення комунікаційних заходів, термінів подання звітності тощо. Чекаємо на вас!


До зустрічі у спільноті!

__________________________________________________________

 


З метою інформаційної підтримки і консультування респондентів, а також отримання більш достовірної та якісної інформації в ході проведення державних статистичних спостережень, надаємо Вам додаткові рекомендації (роз’яснення) щодо заповнення окремих форм державних спостережень:


№ 4-мтп (місячна) "Звіт про використання та запаси палива" та № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива";

 № 9-зез (квартальна) "Звіт про експорт-імпорт послуг",

– № 10-зез (квартальна) "Звіт підприємства з іноземними інвестиціями";

– № 13-зез (квартальна) "Звіт підприємства про інвестиції за кордон".

 

Ці додаткові роз’яснення (рекомендації) для кожної з вищенаведених форм звітності підготували спеціалісти органів державної статистики з урахуванням пропозицій та питань, одержаних, зокрема, у межах анкетного опитування респондентів (січень-липень 2020 року), а також питань респондентів, які виникали на етапі заповнення та подання ними статистичних звітів до органів державної статистики.


Сподіваємось, що надані роз’яснення (рекомендації) та відповіді на більш повторювані Ваші запитання допоможуть при складанні зазначених форм статистичної звітності.


Також повідомляємо, що для отримання консультацій щодо заповнення статистичної звітності за кожною із форм Ви можете звернутися за телефонами, зазначеними після роз’яснень.

 

Дякуємо Вам за участь у державних статистичних спостереженнях!

 

__________________________________________________________
 

З 1 липня 2020 року запроваджено в дію нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України від 4 червня 2020 року № 674-IX "Про митний тариф України".

 

Ураховуючи викладене, з метою коректного відображення інформації у таблицях на рівні 4-8 знаків УКТЗЕД, публікація таблиці "Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу" на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) здійснюватиметься двома масивами: І півріччя 2020 року (щомісячно наростаючим підсумком) та ІІ півріччя 2020 року (також щомісячно наростаючим підсумком), а саме за липень, липень-серпень, липень-вересень, липень-жовтень, липень-листопад та липень-грудень цього року.

 

__________________________________________________________

Щодо подання фінансової звітності


Фінансову звітність на адресу органів державної статистики мають подавати усі респонденти-юридичні особи (крім банків та бюджетних установ). Склад і періодичність подання фінансової звітності визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» (зі змінами), національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України, та міжнародними стандартами фінансової звітності, які офіційно оприлюднені на вебсторінці Міністерства фінансів України. 

Повідомлення щодо схвалення електронного формату Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 


З питань законодавчих та нормативних змін щодо періодичності надання та переліку форм фінансової звітності для різних угрупувань підприємств Головне управління статистики у Сумській області повідомляє наступне. 

   

Відповідно до абзацу 16 п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (у редакції Постанови КМУ від 17.07.2019 р. № 625), «підприємства, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» належать до мікропідприємств, непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають  відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати». 

 

В свою чергу, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV (із змінами та доповненнями) визначається, що «мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

-         балансова вартість активів – до 350 тисяч євро; 

-         чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро; 

-         середня кількість працівників – до 10 осіб». 

 

Щодо бланків форм фінансової звітності повідомляємо, що «зміст і форму Фінансової звітності малого підприємства в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та порядок її заповнення, а також зміст і форму Фінансової звітності мікропідприємства в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) та порядок її заповнення» установлює Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», який офіційно оприлюднений на вебсайті Міністерства фінансів України та міститься за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 (Додаток 1 – форми №1-м, №2-м; Додаток 2 – форми №1-мс, №2-мс). 

 

При необхідності отримання додаткових роз’яснень пропонуємо звертатися до Мінфіну України, яким відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» здійснюється державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

 


При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Зміни споживчих цін

Детальніше...

Темпи зростання (зниження) експорту товарів

Детальніше...

Темпи зростання (зниження) імпорту товарів

Детальніше...

Середня заробітна плата

Детальніше...

Індекси реальної заробітної плати

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Індекси будівельної продукції

Детальніше...

Індекси промислової продукції

Детальніше...

Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу поширення інформації та комунікацій із користувачами за адресою: вул. Революції Гідності, 16, каб.14, м.Суми, 40022, Україна. Телефон: 25-21-27.
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2023

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.