Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Діяльність Головного управління > Запобігання проявам корупції

Декларування згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції»

 

  Статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 50 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

  Відповідно до Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року №2 «Про початок роботи системи noдання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених па виконання функцій держави або місцевого самоврядування» офіційна система подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вводиться в дію 15 серпня 2016 року на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

  Згідно до ст.ст. 45-50 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено чотири типи декларацій суб'єкта декларування:

1)    щорічна декларація - подається у період з 01 січня до 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

2)    декларація суб'єкта декларування, який припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається не пізніше дня такого припинення. Така декларація охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями та містить інформацію станом на останній день такого періоду - це день, що передує дню подання декларації;

3)    декларація суб'єкта декларування, який припинив діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається до 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

4)    декларація суб'єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття відповідної посади (перелік зазначено у п. 1 ч. 1 та п. "а" п. 2 ч. 1 ст. З Закону), подається до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

  Декларації заповнюються і подаються на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  (далі - НАЗК).

  Для подання е-декларації суб'єкт декларування повинен зареєструватися в Реєстрі на  сайті  НАЗК  (адреса доступу: https://portal.nazk.gov.ua/login), пройшовши електронну ідентифікацію з використанням власного електронного цифрового підпису (ЕЦП).

  ЕЦП можна отримати у центрах сертифікації ключів, з переліком яких  можна оз­найомитись за адресою доступу: http://czo.gov.ua/ca-registry.

  Після успішного входу до системи за допомогою ЕЦП необхідно ввести особисті дані електронної пошти та номер телефону. При кожному новому вході в систему необхідно знову ідентифікувати себе за допомогою ЕЦП.

  Адреса електронної пошти буде використовуватись для відправлення нагадувань про подання декларації, попереджень та інших важливих повідомлень від НАЗК. Рекомендується використовувати при реєстрації поштові скриньки, які створено на поштових серверах України.

  Після переходу по силці, яка надійде від НАЗК до електронної пошти,  у кожного декларанта буде створено свій власний електронний кабінет у системі, де він може створювати чернетки декларацій, зберігати в них дані й повертатися до них у зручний момент для завершення заповнення.

  Декларація складається з 16 розділів і її зміст описаний у статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», а точна форма декларації визначена рішенням НАЗК.

  НАЗК надає постійну інформаційну допомогу суб'єктам декларування. Відеоматеріали та роз’яснення розміщуються на офіційному сайті НАЗК та інтернет-сторінках в соціальних мережах, працює служба технічної підтримки.

1. Довідка щодо заповнення декларацій: +38(044)200-08-29; +38(044)200-06-88.

2. Технічна допомога: +38(044)200-06-94; e-mail: support@nazk.gov.ua.

3.Відеоматеріали щодо заповнення декларацій: https://nazk.gov.ua/deklaraciya.

4.Відеоматеріали щодо реєстрації в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування: https://youtu.be/-P0IPwcaiME.

5.Відеоматеріали щодо зміни електронного цифрового підпису: https://youtu.be/p-lsOWAeXXg.

  Облік і оприлюднення декларації, відповідно до статті 47 Закону, здійснюватиме Національне агентство шляхом ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Доступ до такого реєстру на офіційному веб-сайті Національного агентства надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання. Крім того, не підлягають відображенню у відкритому доступі зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об'єкт), оскільки це інформація з обмеженим доступом.

  Контроль і перевірку декларацій здійснюватиме Національне агентство. Стаття 48 Закону передбачає такі види контролю:

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

  Національне агентство проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього Закону.

  Порядок проведення передбачених цієї статтею видів контролю, а також повної перевірки декларації визначається Національним агентством.

  Відповідно до статті 50 Закону обов'язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством. Також обов'язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб'єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю. Національне агентство проводить перевірку декларації на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей.

  Відповідно до вимог частини другої статті 52 Закону в разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк із моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. 

  За порушення законодавства передбачено адміністра­тивну і кримінальну відповідальність, зокрема:

1. Несвоєчасне  подання декларації (ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення): адміністративна відповідальність  - у разі відсутності поважних причин невчасного подання декларації (наприклад, хвороба, відрядження, мобілізація) – штраф від 50 до 100  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Умисне неподання декларації: кримінальна відповідальність може настати, якщо декларант не подасть декларацію після того, як НАЗК виявило неподання і надало можливість подати декларацію.

3. Завідомо недостовірні відомості в декларації:

-   адміністративна відповідальність, якщо подано недостовірні відомості стосовно майна вартістю 100-250 прожиткових мінімумів ( з 1 січня 2016 року – від 137 800 грн.  до 344 500 грн.;  з 1 січня 2017 року – 160-400 тисяч гривень) – штраф від 17 до 42 500 тисяч гривень;

-   кримінальна відповідальність (стаття 3661 Кримінального кодексу України), якщо подано недостовірні відомості стосовно майна вартістю більше 250 прожиткових мінімумів (станом на 1 січня 2016 року  - від 344 500 грн.; з 1 січня 2017 року - 400 тисяч гривень) – штраф від 42 500 до 51 тисяч гривень, або громадські роботи, або позбавлення волі до двох років, а також позбавлення права займати відповідні посади.

  Якщо недостовірні відомості стосуються майна вартістю менше 100 прожиткових мінімумів (160 тисяч гривень), то можлива лише дисциплінарна відповідальність.

  У зв’язку з цим слід зазначити, що у разі неподання декларації суб’єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє такого суб'єкта про факт неподання декларації, і суб'єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію (частина третя статті 49 Закону).

  Притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або подання недостовірних відомостей у декларації не звільняє суб'єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями в установленому порядку.

  У декларанта також  є право подати виправлену декларацію один раз упродовж 7 календарних днів після подання відповідної декларації.

  Після цього строку декларант теж може внести виправлення – але лише після повідомлення про це НАЗК і отримання відповідного дозволу.

  При цьому подання виправленої декларації не звільняє від відповідальності за завідомо недостовірні відомості.

 


При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2018

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.