Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Діяльність Головного управління > Запобігання проявам корупції

Декларування згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції»

 

  Статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

 

  Відповідно до Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» офіційна система подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вводиться в дію 15 серпня 2016 року на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

  Згідно до ст.ст. 45-50 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено чотири типи декларацій суб'єкта декларування:

1)    щорічна декларація - подається у період з 01 січня до 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

2)    декларація суб'єкта декларування, який припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається не пізніше дня такого припинення. Така декларація охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями та містить інформацію станом на останній день такого періоду - це день, що передує дню подання декларації;

3)    декларація суб'єкта декларування, який припинив діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається до 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

4)    декларація суб'єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття відповідної посади (перелік зазначено у п. 1 ч. 1 та п. "а" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону), подається до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

 

Декларації заповнюються і подаються на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  (далі - НАЗК) - nazk.gov.ua.

 

  Для коректної роботи з Реєстром рекомендуємо використовувати інтернет-браузер Google Chrome останньої версії. Для встановлення інтернет-браузера Google Chrome Ви можете перейти за посиланням: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html.

 

  Для подання е-декларації суб'єкт декларування повинен зареєструватися в Реєстрі на  сайті  НАЗК  (адреса доступу: https://portal.nazk.gov.ua/login), пройшовши електронну ідентифікацію з використанням власного кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

 

  КЕП можна отримати у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, з переліком яких  можна оз­найомитись за адресою доступу: http://czo.gov.ua/ca-registry.

 

  Після успішного входу до системи за допомогою КЕП необхідно ввести особисті дані електронної пошти та номер телефону. При кожному новому вході в систему необхідно знову ідентифікувати себе за допомогою КЕП.

 

  Адреса електронної пошти буде використовуватись для відправлення нагадувань про подання декларації, попереджень та інших важливих повідомлень від НАЗК. Рекомендується використовувати при реєстрації поштові скриньки, які створено на поштових серверах України.

 

  Після переходу по силці, яка надійде від НАЗК до електронної пошти,  у кожного декларанта буде створено свій власний електронний кабінет у системі, де він може створювати чернетки декларацій, зберігати в них дані й повертатися до них у зручний момент для завершення заповнення.

 

  Декларація складається з 16 розділів і її зміст описаний у статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», а точна форма декларації визначена рішенням НАЗК.

 

  Перед поданням декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік, державним службовцям необхідно ознайомитися з «Роз’ясненнями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», затверджені Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 11 серпня 2016 р. № 3 – https://nazk.gov.ua/zakonodavstvo-0.

 

  НАЗК надає постійну інформаційну допомогу суб'єктам декларування. Відеоматеріали та роз’яснення розміщуються на офіційному сайті НАЗК та інтернет-сторінках в соціальних мережах, працює служба технічної підтримки.

1. Довідка щодо заповнення декларацій: +38(044)200-08-29.

2. Технічна допомога: +38(044)200-06-94; e-mail: support@nazk.gov.ua.

3. У рамках роботи штабу НАЗК діють чотири “гарячі” телефонні лінії для надання консультацій: +38(044)200-06-63+38(044)200-06-64+38(044)200-06-65 та технічної допомоги з питань заповнення декларацій: +38(044)200-06-62.

3. Відеоматеріали щодо заповнення декларацій: https://nazk.gov.ua/deklaraciya.

4. Покроково з порядком заповнення електронної декларації можна ознайомитися на офіційному сайті НАЗК:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQCyS3bbFoFeuoklIgRpc4vmWf3R7aJnk  та на офіційному сайті Головного управління статистики у Сумській області: http://sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=814&level=3.

 

  Облік і оприлюднення декларації, відповідно до статті 47 Закону, здійснюватиме Національне агентство шляхом ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Не підлягають відображенню у відкритому доступі зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об'єкт), оскільки це інформація з обмеженим доступом.

 

  Контроль і перевірку декларацій здійснюватиме Національне агентство. Стаття 48 Закону передбачає такі види контролю:

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

 

  Відповідно до статті 50 Закону обов'язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством. Також, обов'язковій повній перевірці підлягають декларації, подані іншими суб'єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю. Національне агентство проводить перевірку декларації на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей.

 

  Національне агентство з питань запобігання корупції акцентує увагу, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII внесені зміни до інформації, що зазначається в декларації. Так, внесено зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», а саме: при зазначенні відомостей про цінне рухоме майно, отримані (нараховані) доходи у вигляді подарунків, наявні грошові активи, фінансові зобов’язання, видатки та правочини встановлений Законом поріг декларування визначається у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня звітного року (на 1 січня 2018 року - 1762 гривні).

 

  За порушення законодавства передбачено адміністра­тивну і кримінальну відповідальність, зокрема:

1. Несвоєчасне  подання декларації (ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення): адміністративна відповідальність - у разі відсутності поважних причин невчасного подання декларації (наприклад, хвороба, відрядження, мобілізація) – штраф від 50 до 100  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (штраф від 850 до 1700 гривень).

2. Умисне неподання декларації: кримінальна відповідальність може настати, якщо декларант не подасть декларацію після того, як НАЗК виявило неподання і надало можливість подати декларацію.

3. Завідомо недостовірні відомості в декларації:

  -   адміністративна відповідальність, настає у випадку, якщо відомості стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – 176 200 – 440 500 тисяч гривень) – штраф від 17 до 42 500 тисяч гривень;

  -   кримінальна відповідальність (стаття 3661 Кримінального кодексу України), настає у випадку, якщо відомості стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – 440 500 тисяч гривень) – штраф від 42 500 до 51 тисяч гривень, або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

  Якщо недостовірні відомості стосуються майна вартістю менше 100 прожиткових мінімумів (176 200 тисяч гривень), то можлива лише дисциплінарна відповідальність.

 

  У зв’язку з цим слід зазначити, що у разі неподання декларації суб’єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє такого суб'єкта про факт неподання декларації, і суб'єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію (частина третя статті 49 Закону).

 

  Притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або подання недостовірних відомостей у декларації не звільняє суб'єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями в установленому порядку.

 

  У декларанта також  є право подати виправлену декларацію один раз упродовж 7 календарних днів після подання відповідної декларації. При цьому подання виправленої декларації не звільняє від відповідальності за завідомо недостовірні відомості.

 

  Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2019 року – 1921 грн.

 

  Отже, у разі отримання у 2019 році доходу на суму, яка перевищує 96 050 грн., державний службовець зобов’язаний у десятиденний строк з моменту отримання доходу повідомити НАЗК, шляхом подання «Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані» в особистому кабінеті електронної декларації.


При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2019

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.