Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств Сумської області 

за видами економічної діяльності промисловості

за січень-червень 2018 року

                                                           

(тис.грн)

 

Результат від операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

702300,3

17910379,2

3,9

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

1

1

1

  Переробна промисловість

585109,5

13292433,9

4,4

    виробництво харчових продуктів,

    напоїв і тютюнових виробів

285834,0

4382664,1

6,5

    текстильне виробництво, виробництво

    одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

    матеріалів

6044,2

494734,3

1,2

    виготовлення виробів з деревини,

    паперу та поліграфічна діяльність

1

1

1

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення

    виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

76185,5

1680942,3

4,5

    виробництво основних

    фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

88543,0

372965,0

23,7

    виробництво ґумових і пластмасових

    виробів, іншої неметалевої

    мінеральної продукції

216872,3

1092133,1

19,9

    металургійне виробництво,

    виробництво готових металевих

    виробів, крім машин і устатковання

228823,0

1777327,0

12,9

    машинобудування

−323627,4

3369140,3

−9,6

      виробництво комп'ютерів, електронної

      та оптичної продукції

      виробництво електричного

      устатковання

1

1

1

      виробництво машин і устатковання,

      не віднесених до інших угруповань

1

1

1

      виробництво автотранспортних засобів,

      причепів і напівпричепів та інших

      транспортних засобів

1

1

1

    виробництво меблів, іншої продукції;

    ремонт і монтаж машин і устатковання

1

1

1

  Постачання електроенергії, газу, пари

  та кондиційованого повітря

115266,6

4357442,3

2,6

  Водопостачання; каналізація,

  поводження з відходами

1

1

1

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Архів
2018
2017
2016
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Індекси реальної заробітної плати

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Індекси будівельної продукції

Детальніше...

Індекси промислової продукції

Детальніше...

Структура реалізованої промислової продукції

Детальніше...

Обсяги експорту товарів

Детальніше...

Обсяги імпорту товарів

Детальніше...

Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу поширення інформації та комунікацій із користувачами за адресою: вул. Супруна, 16, каб.14, м.Суми, 40481, Україна. Телефон: 25-21-27.
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2020

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.