Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Діяльність підприємств > Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності промисловості

за січень-червень 2018 року

                                                           

(тис.грн)

 

Результат від операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

702300,3

17910379,2

3,9

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

1

1

1

  Переробна промисловість

585109,5

13292433,9

4,4

    виробництво харчових продуктів,

    напоїв і тютюнових виробів

285834,0

4382664,1

6,5

    текстильне виробництво, виробництво

    одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

    матеріалів

6044,2

494734,3

1,2

    виготовлення виробів з деревини,

    паперу та поліграфічна діяльність

1

1

1

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення

    виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

76185,5

1680942,3

4,5

    виробництво основних

    фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

88543,0

372965,0

23,7

    виробництво ґумових і пластмасових

    виробів, іншої неметалевої

    мінеральної продукції

216872,3

1092133,1

19,9

    металургійне виробництво,

    виробництво готових металевих

    виробів, крім машин і устатковання

228823,0

1777327,0

12,9

    машинобудування

−323627,4

3369140,3

−9,6

      виробництво комп'ютерів, електронної

      та оптичної продукції

      виробництво електричного

      устатковання

1

1

1

      виробництво машин і устатковання,

      не віднесених до інших угруповань

1

1

1

      виробництво автотранспортних засобів,

      причепів і напівпричепів та інших

      транспортних засобів

1

1

1

    виробництво меблів, іншої продукції;

    ремонт і монтаж машин і устатковання

1

1

1

  Постачання електроенергії, газу, пари

  та кондиційованого повітря

115266,6

4357442,3

2,6

  Водопостачання; каналізація,

  поводження з відходами

1

1

1

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Архів
2018
2017
2016
2015
2014
2013
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2018

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.