Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 1. Демографічна та соціальна статистика > Ринок праці > Оплата праці та соціально-трудові відносини > Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у Сумській області

 Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників
за видами економічної діяльності
у Сумській області
у 2018 році

 

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

199918

204372

 204327

 204424

202705

202881 

202676 

201285 

200713 

201850 

200592 

198249 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

19565

19544

19774 

21258 

21916

21801 

22107 

22087 

22052 

21904 

20849 

19342 

Промисловість

57437

57880

57892 

57174 

56987

57183 

56760 

56280 

55822 

55511 

54657 

54250 

  Добувна 

  промисловість і

  розроблення

  кар’єрів

4081

4047

4011 

4003 

3953

3948 

3929 

3921 

3909 

3521 

3084 

3073 

  Переробна

  промисловість

42972

43429

43501 

43047 

43246

43505 

43143 

42701 

42328 

42158 

41377 

40946 

  Постачання

  електроенергії,

  газу, пари та 

  кондиційова- 

  ного повітря

7902

7911

7901 

7636 

7306

7239 

7197 

7181 

7153 

7340 

7686 

7711 

 Водопостачання;

  каналізація,

  поводження з

  відходами

2482

2493

2479 

2488 

2482

2491 

2491 

2477 

2432 

2492 

2510 

2520 

Будівництво

2485

2499

2477 

2487 

2518

2564 

2605 

2510 

2589 

2584 

2556 

2441 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10240

10226

10262 

10227 

10091

10762 

10875 

10922 

10587 

10922 

10937 

10917 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

17459

17501

17499 

17458 

17258

17276 

17404 

17426 

17494 

17399 

17287 

17295 

Тимчасове розміщування й організація харчування

994

982

974 

1004 

1018

1036 

1117 

1107 

1129 

1168 

1162 

1097 

Інформація та телекомунікації

1421

1404

1409 

1385 

1373

1360 

1358 

1350 

1348 

1350 

1337 

1337 

Фінансова та страхова діяльність

2250

2253

2256 

2261 

2177

2160 

2130 

2124 

2071 

2052 

2025 

2027 

Операції з нерухомим майном

1363

1740

1687 

1733 

1723

1740 

1756 

1741 

1731 

1758 

1754 

1742 

Професійна, наукова та технічна діяльність

3250

3246

3146 

3057 

3017

2984 

3000 

3023 

2991 

2979 

2980 

2930 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3319

3275

3239 

3262 

3245

3170 

3166 

3150 

3038 

3058 

3063 

3031 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

12009

12136

12212 

11840 

11112

11113 

11112 

11109 

11171 

11276 

11563 

11519 

Освіта

36295

39168

39034 

39034 

38250

37950 

37681 

37278 

37521 

38641 

39176 

39189 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27601

27822

27792 

27540 

27387

27241 

27093 

26693 

26685 

26743 

26735 

26670 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3527

3975

3974 

3977 

3892

3795 

3769 

3719 

3744 

3783 

3811 

3780 

Надання інших видів послуг

703

721

700 

727 

741

746 

743 

766 

740 

722 

700 

682 

 

 

Продовження

 

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

143

138

146 

136 

140 

130 

127 

129 

133 

149 

150 

137 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

135

 134

149 

147 

151 

146 

158 

157 

151 

162 

155 

137 

Промисловість

143

140

147 

136 

140 

134 

136 

135 

131 

147 

151 

136 

  Добувна

  промисловість і

  розроблення

  кар’єрів

149

142

150 

139 

147 

138 

146 

140 

136 

145 

150 

145 

  Переробна

  промисловість

140

138

146 

136 

139 

133 

132 

133 

129 

145 

148 

133 

  Постачання

  електроенергії,

  газу, пари та 

  кондиційова-

  ного повітря

154

151

152 

135 

142 

133 

145 

141 

135 

158 

162 

144 

 Водопостачання;

  каналізація,

  поводження з

  відходами

154

144

154 

145 

144 

140 

150 

149 

142 

157 

160 

149 

Будівництво

126

127

149 

142 

150 

147 

159 

155 

146 

161 

158 

143 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152

144

154 

145 

149 

144 

155 

153 

144 

159 

158 

147 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

146

138

149 

136 

139 

135 

142 

141 

135 

152 

151 

139 

Тимчасове розміщування й організація харчування

144

132

141 

129 

133 

131 

152 

148 

140 

141 

146 

127 

Інформація та телекомунікації

157

149

154 

142 

143 

137 

145 

141 

 135 

154 

161 

144 

Фінансова та страхова діяльність

149

144

152 

137 

148 

139 

147 

145 

140 

156 

158 

144 

Операції з нерухомим майном

157

143

154 

146 

149 

136 

149 

152 

145 

156 

157 

149 

Професійна, наукова та технічна діяльність

146

139

146 

136 

141 

136 

140 

135 

129 

148 

153 

139 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

149

146

150 

146 

146 

139 

151 

149 

143 

160 

159 

145 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

153

147

153 

137 

145 

133 

134 

129 

130 

154 

158 

146 

Освіта

132

126

131 

121 

127 

105 

65 

81 

123 

134 

136 

125 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

152

145

153 

141 

142 

134 

136 

135 

132 

153 

158 

146 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

143

134

139 

129 

133 

120 

95 

110 

121 

142 

143 

134 

Надання інших видів послуг

121

115

126 

125 

125 

128 

136 

131 

119 

131 

130 

121 

 

 

 

Продовження

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

6400

 6493

6723 

 6985

7316 

7601 

 7636

7589 

7527 

7677 

7517 

8454 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

6678

6410

6861 

8859 

8281 

7511 

7798 

7787 

8624 

8911 

8558 

10173 

Промисловість

7067

7371

7385 

7598 

8244 

8164 

8338 

8482 

8268 

8286 

8366 

9451 

  Добувна

  промисловість і

  розроблення

  кар’єрів

10741

8286

8597 

11337 

12275 

12280 

12868 

16290 

11593 

11762 

11137 

11145 

  Переробна

  промисловість

6841

7182

7297 

7310 

8116 

8009 

8079 

8010 

8070 

8101 

8208 

8814 

  Постачання

  електроенергії,

  газу, пари та

  кондиційованого

  повітря

7020

8724

7909 

8097 

7825 

7868 

8423 

8015 

8599 

8472 

8886 

13153 

 Водопостачання;

  каналізація,

  поводження з

  відходами

5095

4875

5291 

5037 

5281 

5203 

5435 

5621 

5394 

5961 

5973 

6408 

Будівництво

5404

5076

5636 

5900 

6085 

6265 

6475 

6537 

6391 

6464 

6414 

7159 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5652

5207

5433 

5442 

5782 

6440 

6462 

6891 

7077 

7513 

7122 

7327 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

7447

7129

7634 

7855 

8042 

8204 

8380 

9136 

8433 

9045 

8335 

8399 

Тимчасове розміщування й організація харчування

4354

4137

4697 

4551 

4903 

5195 

5240 

5638 

4885 

5136 

4957 

5046 

Інформація та телекомунікації

6156

6702

6189 

6503 

6814 

6972 

6901 

7264 

6757 

7135 

7091 

7020 

Фінансова та страхова діяльність

7827

7668

8166 

8118 

8677 

8867 

9176 

9263 

9334 

9543 

9692 

10539 

Операції з нерухомим майном

4635

4500

4780 

5362 

5051 

5067 

5107 

5103 

5161 

5275 

5300 

5452 

Професійна, наукова та технічна діяльність

6358

6732

8049 

7223 

7747 

7905 

7954 

7945 

8053 

8202 

8011 

10565 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5577

5139

5211 

5207 

5569 

5236 

5226 

5437 

5425 

6266 

5448 

5778 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

8733

9637

10576 

10173 

11147 

12197 

13335 

13170 

12614 

12323 

12184 

15116 

Освіта

5684

5946

5951 

5998 

6380 

7656 

6944 

6140 

6237 

6372 

6190 

6936 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4827

4811

4991 

5018 

5171 

5417 

5416 

5288 

5110 

5240 

5218 

5811 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5261

5215

5570 

5313 

5809 

6347 

6525 

5746 

5812 

5651 

5922 

6656 

Надання інших видів послуг

3499

3882

4168 

4714 

5034 

4917 

4850 

4912 

4856 

4845 

5228 

5216 


Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2021

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.