Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту

Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Промисловість > Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у Сумській області (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

 у Сумській області
у січні–липні 
2021 року

  

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

32537477,4

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

к

к

  Добувна промисловість

  і розроблення кар’єрів

B

к

к

  Переробна промисловість

С

22114210,8

68,0

    з неї

 

 

 

    виробництво харчових

    продуктів, напоїв і тютюнових

    виробів

10-12

8191178,6

25,2

    текстильне виробництво,

    виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

558437,4

1,7

    виготовлення виробів з

    деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність 

16-18

948141,2

2,9

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення

19

к

к

    виробництво хімічних речовин

    і хімічної продукції

20

2387381,0

7,3

    виробництво основних

    фармацевтичних продуктів

    і фармацевтичних препаратів

21

651642,1

2,0

    виробництво гумових

    і пластмасових виробів,

    іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2890166,4

8,9

    металургійне виробництво,

    виробництво готових металевих виробів,

    крім машин і устатковання

24, 25

1995302,2

6,1

    машинобудування

26-30

3711278,9

11,4

 Постачання електроенергії,

 газу, пари та кондиційованого

 повітря

D

4761940,4

14,6

 Водопостачання; каналізація,

 поводження з відходами

Е

к

к

 

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Архів
2022
2021
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2022

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.