Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Навколишнє середовище > Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у Сумській області

Утворення відходів за видами економічної діяльності
та у домогосподарствах Сумської області

у 2018 році


 

Код за
КВЕД-2010

Утворено
 відходів, т

У % до 2017р.

Усього

 

852208,3

146,8

 Економічна діяльність підприємств

 та організацій

А – U

809592,1

159,5

  Сільське, лісове та рибне господарство

А

45889,4

101,0

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

2326,7

172,7

  Переробна промисловість

С

712887,8

176,0

    Виробництво харчових продуктів, напоїв

    та тютюнових виробів

10 – 12

102684,9

165,3

    Виробництво харчових продуктів

10

101390,7

166,6

    Виробництво напоїв

11

1294,2

102,2

    Виробництво тютюнових виробів

12

    Текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13 – 15

335,8

116,1

    Текстильне виробництво

13

17,0

61,3

    Виробництво одягу

14

43,0

63,1

    Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших

    матеріалів

15

275,8

142,5

    Оброблення деревини та виготовлення виробів

    з деревини та корка, крім меблів; виготовлення

    виробів із соломки та рослинних матеріалів

    для плетіння

16

6396,5

148,4

    Виробництво паперу та поліграфічна діяльність

17, 18

28,2

55,6

    Виробництво паперу та паперових виробів

17

28,2

55,6

    Поліграфічна діяльність, тиражування записаної

    інформації

18

    Виробництво коксу, продуктів

    нафтоперероблення

19

37,9

301,2

    Виробництво хімічних речовин, фармацевтичних

    продуктів, гумових і пластмасових виробів

20 – 22

534816,1

202,1

    Виробництво хімічних речовин і хімічної

    продукції

20

532225,2

202,9

    Виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

467,6

107,0

    Виробництво гумових і пластмасових виробів

22

2123,3

113,7

    Виробництво іншої неметалевої мінеральної

    продукції

23

3588,7

147,9

    Металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устаткування

24, 25

6088,5

88,5

    Металургійне виробництво

24

799,9

55,3

    Виробництво готових металевих виробів,

    крім машин і устаткування

25

5288,6

97,4

    Машинобудування, крім ремонту та монтажу

    машин і устаткування

26 – 30

58775,7

91,6

    Виробництво комп'ютерів, електронної

    та оптичної продукції

26

    Виробництво електричного устаткування

27

111,2

487,8

    Виробництво машин і устаткування,

    не віднесених до інших угруповань

28

58047,5

91,5

    Виробництво автотранспортних засобів,

    причепів і напівпричепів

29

5,9

312,2

    Виробництво інших транспортних засобів

30

611,1

92,3

    Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт

    і монтаж машин та устаткування

31 – 33

135,7

82,1

    Виробництво меблів

31

36,1

69,5

    Виробництво іншої продукції

32

22,4

118,9

    Ремонт і монтаж машин і устаткування

33

77,2

81,5

    Постачання електроенергії, газу, пари

    та кондиційованого повітря

D

19974,8

121,6

  Водопостачання; каналізація, поводження

  з відходами 

Е

13417,9

82,4

    Збирання, очищення та постачання води,

    каналізація, відведення й очищення стічних вод,

    інша діяльність щодо поводження з відходами

36, 37, 39

13412,0

82,4

    Збирання, очищення та постачання води

36

12628,9

100,9

    Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37

783,1

20,8

    Інша діяльність щодо поводження з відходами

39

    Збирання, оброблення й видалення відходів,

    відновлення матеріалів

38

5,9

124,0

 Будівництво

F

1721,8

118,4

 Інші види економічної діяльності

G – U

13373,7

62,1

  Оптова торгівля відходами та брухтом

46.77

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Індекси реальної заробітної плати

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Індекси будівельної продукції

Детальніше...

Індекси промислової продукції

Детальніше...

Структура реалізованої промислової продукції

Детальніше...

Обсяги експорту товарів

Детальніше...

Обсяги імпорту товарів

Детальніше...

Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу поширення інформації та комунікацій із користувачами за адресою: вул. Супруна, 16, каб.14, м.Суми, 40481, Україна. Телефон: 25-21-27.
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2020

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.