Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Діяльність Головного управління > Запобігання проявам корупції

План заходів Головного управління статистики у Сумській області щодо запобігання і виявлення корупції на 2016 рік

 


№ п/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

1.

Проведення роз'яснювальної роботи серед державних службовців Головного управління статистики у Сумській області з питань дотримання положень антикорупційного законодавства, ознайомлення з обмеженнями, встановленими Законом України «Про державну службу» та Законом України «Про запобігання корупції».

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

2.

Обговорення у колективі Головного управління статистики у Сумській області фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Сумській області

Постійно

3.

Направлення працівників Головного управління статистики у Сумській області згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання та виявлення корупції.

Завідувач сектору кадрового забезпечення, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Сумській області

Згідно плану-графіка підвищення кваліфікації

4.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, об'єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями Головного управління статистики у Сумській області покладених на них обов'язків, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Завідувач сектору кадрового забезпечення, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

5.

Попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Завідувач сектору кадрового забезпечення, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

6.

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних cлужбовців Головного управління статистики у Сумській області, відповідно до Законів України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади».

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,
Завідувач сектору кадрового забезпечення

Постійно

7.

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Комісія з проведення службового розслідування (перевірки)

За потребою

8.

Розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів у межах компетенції згідно із антикорупційним законодавством.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,
Завідувач сектору кадрового забезпечення

У разі надходження відповідної інформації

9.

Надання інформації головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держстату та  головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Сумській області про державних службовців, які вчинили корупційні діяння.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління у Сумській області

Негайно

10.

Надання до Національного агенства завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення на особу, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією праворушення (абзац четвертий частини першої статті 59 Закону України «Про запобігання корупції»).

Завідувач сектору кадрового забезпечення, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Невідкладно після накладення дисциплінарного стягнення

11.

Забезпечення подання державними службовцями Головного управління статистики у Сумській області, у т.ч. звільненими, відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Надання допомоги працівникам в заповненні вищезазначених декларацій.

Завідувач сектору кадрового забезпечення, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

До початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», у термін до 1 квітня

12.

Проведення перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтресів, здійснення логічного та арифметичного контролів.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 30 днів з дня подання декларації

13.

Інформування спеціальних суб'єктів у сфері протидії корупції про протиправні дії державних службовців у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

За потребою

14.

Ужиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів (статті 28-35 Закону України «Про запобігання корупції»).

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Сумській області

Постійно

15.

Забезпечення прозорості здійснення державних закупівель. Оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах передбаченої нормативними актами інформації з питань здійснення державних закупівель.

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, начальник відділу публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

У терміни передбачені Законом України «Про публічні торги»

16.

Проведення заходів щодо забезпечення прозорості та доступу до інформації (стаття 60 Закону України «Про запобігання корупції»).

Керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Сумській області, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

17.

Розгляд на колегії Головного управління статистики у Сумській області питань щодо стану дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах державної статистики.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Згідно з планом проведення засідань колегії 26 липня 2016

18.

Проведення юридичної (антикорупційної) експертизи проектів актів Головного управління статистики у Сумській області.

Головний спеціаліст-юрисконсульт, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

19.

Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання та виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, розміщення проектів актів, що потребують обговорення з громадськістю на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Сумській області.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,
начальник управління інформаційних технологій

Постійно

20.

Забезпечення функціонування та оновлення розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Сумській області.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,
начальник управління інформаційних технологій, начальник відділу публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи

Постійно

21.

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками органів державної статистики антикорупційного законодавства.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Сумській області

У разі надходження

22.

Розробка плану заходів Головного управління статистики у Сумській області щодо запобігання корупції на 2017 рік.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень

23.

Проведення прямої телефонної лінії на тему «Боротьба з корупцією»

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Другий четвер з 15.00 год до 17.00 год

24.

Узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи за 2016 рік та подання звіту до Держстату.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень

25.

Підготовка узагальненої інформації щодо подання державними службовцями Головного управління статистики у Сумській області декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік та подання звіту до Держстату.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Червень

26.

Узагальнення показників щодо здійснення превентивних заходів із запобігання корупції та подання до Держстату зазначеної інформації.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним

27.

Подання звітної інформації щодо осіб, які звільненні у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення до Сумської обласної державної адміністрації.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Щопівроку до 15 числа місяця, наступного за звітним

28.

Подання звітної інформації щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції до Держстату.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Щокварталу до першого числа місяця, наступного за звітним

29.

Подання звітної інформації щодо осіб, які вчинили корупційне правопорушення до Міжрегіонального управління національного агенства України з питань державної служби в Харківській та Сумській областях

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним


При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2017

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.