Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Діяльність Головного управління > Запобігання проявам корупції

Звіт про проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції у Головному управлінні статистики у Сумській області за 2016 рік

 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів на 2016 рік, Головним управлінням статистики у Сумській області постійно вживаються відповідні заходи з питань запобігання, виявлення, протидії проявам корупції та послаблення негативного впливу корупційних ризиків.

 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється ознайомлення державних службовців із спеціальними обмеженнями, установленими для державних службовців та проводиться  робота з надання роз’яснювальної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 

В 2016 році керівники та заступники керівників структурних підрозділів Головного управління статистики у Сумській області взяли участь у 8 навчаннях з антикорупційної тематики.


У березні 2016 року був проведений семінар з питань виконання державними службовцями Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині подання декларацій про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік.

 

В Головному управлінні статистики у Сумській області проведено превірку 274 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов¢язання фінансового характеру за 2015 рік з логічного та арифметичного контролю та на наявність конфлікту інтересів суб¢єктів декларування, в поданих деклараціях порушень не виявлено.

 

Станом на 01 квітня 2016 року до Головного управління статистики у Сумській області не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов¢язання фінансового характеру за 2015 рік одна особа, яка  звільнена з посади 06 лютого 2015 року.

 

Головним управлінням статистики у Сумській області листом на замовлення дана особа була повідомлена про зобов'язання подати декларацію за 2015 рік та відповідальність за неподання, несвоєчасне подання декларації. Про факт неподання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 Головне управління статистики у Сумській області повідомило Прокуратуру у Сумській області.

 

Інших випадків порушень вимог антикорупційного законодавства та спеціальних обмежень для державних службовців не зафіксовано, службових розслідувань Головним управлінням статистики у Сумській області за 2016 рік не проводилось.


В червні 2016 року – проведено навчання з питань щодо обмежень передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та відповідальність за корупційні правопорушення, у якій  прийняли участь начальники структурних підрозділів.


У липні 2016 року – всі державні службовці заповнили листи-ознайомлення з обмеженнями встановленими Законом України «Про запобігання корупції», Законом України «Про державну службу», Правилами етичної поведінки державних службовців та відповідальністю за корупційні правопорушення, відповідно до наказу Головного управління статистики у Сумській області від 18.07.2016 року №48-В.


У серпні 2016 року –  в зв’язку з  набранням  чинності змін до Закону України «Про запобігання корупції», які внесли корективи до правового регулювання системи електронного декларування в Україні та початком функціонування системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, були проведені семінари щодо заповнення й подання декларацій за 2015 рік в електронній формі державними службовцями категорії «Б» Головного управління статистики у Сумській області та щодо отримання суб¢єктами декларування електронного цифрового підпису.

 

Станом на 30.10.2016 року 59 державних службовців категорії «Б», а саме начальники та заступники управлінь та відділів структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Сумській області, дотримуючись вимог фінансового контролю Закону України  «Про запобігання корупції», подали декларації  в електронній формі через офіційний  веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.


У жовтні 2016 року – проведено семінар-нараду з ознайомлення із  «Методичними рекомендаціями з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб», «Методичними рекомендаціями щодо складання, подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2016 році» та з адміністративною, дисциплінарною, кримінальною відповідальністю за вчинення корупційних діянь.


У грудні 2016 року – проведено навчання з питань щодо порядку перевірки декларацій Національним агенством з питань запобігання корупції, щодо другої хвилі електронного декларування та отримання електронних цифрових підписів.

 

Згідно затвердженого 29.12.2015 року протоколом №13 Плану роботи колегії Головного управління статистики у Сумській області на 2016 рік, 26 січня 2016 року та 26 липня 2016 року на колегії Головного управління статистики у Сумській області розглядалися питання про стан дотримання антикорупційного законодавства в органах державної статистики області.

 

З матеріалами проведених навчань були ознайомленні всі державні службовці Головного управління статистики у Сумській області.

 

На районному рівні забезпечено проведення відповідних навчань державних службовців, шляхом надання матеріалів навчання для вивчення і використання в роботі та для ознайомлення всіх підлеглих працівників. 

 

Крім того, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Сумській області на постійному рівні забезпечено проведення консультативно-роз¢яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 

З метою підвищення ефективності роботи Головного управління статистики у Сумській області у сфері запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють її проявам в органах державної статистики та згідно наказу Головного управління статистики у Сумській області від 08.04.2011 року №29-В, запроваджено щомісячну пряму телефонну лінію на тему "Боротьба з корупцією" за участю головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики у Сумській області (другий четвер місяця з 15.00 год до 17.00 год за телефоном (0542) 25-40-05).

 

Взаємодія з громадськістю в питаннях запобігання та виявлення корупції здійснюється шляхом проведення щотижневих годин прийому громодян (у понеділок з 15.00 до 17.00 годин).  За  2016 рік звернень на адресу Головного управління статистики у Сумській області від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції не надходило.

 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Сумській області забезпечено оновлення інформації в рубриці «Запобігання проявам корупції» на офіційній веб-сторінці Головного управління статистики у Сумській області, а саме створено нові розділи: «Нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань протидії корупції»; «Роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів з питань протидії корупції»; «Відповідальні посадові особи»; «План заходів Головного управління статистики у Сумській області щодо запобігання і виявлення корупції на 2016 рік»; «Показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики у Сумській області».

 

З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень протягом 2016 року забезпечено проведення юридичної експертизи усіх проектів актів та документів, що видаються Головним управлінням статистики у Сумській області.

 

Протягом звітного періоду проведено юридичну експертизу 79 проектів наказів з основної діяльності та 119 проектів наказів з кадрових питань.

 

Таким чином чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень у перевірених проектах наказів з основної діяльності та з кадрових питань не було виявлено.

 

Крім того, в 2016 році розпочато перевірку відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України  «Про очищення влади» щодо 4 державних службовців ГУС.

 

На виконання Закону України «Про очищення влади», завершено перевірку щодо 73 державних службовців ГУС, до них заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються, а отже було складено довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади». 

 

На даний час продовжується перевірка щодо 4 державних службовців Головного управління статистики у Сумській області.

 

Відповідно до статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. №171, Головним управлінням статистики у Сумській області проведено одну спеціальну перевірку.

 

Під час проведення перевірки інформації, що перешкоджає зайняттю   посади виявлено не було, а отже було складено довідку про результати спеціальної перевірки.

 

Відповідно до плану заходів на 2016 рік, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Сумській області на адресу Сумської обласної державної адміністрації надсилалася інформація про осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які звільнені у зв¢язку з притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення та інформація про державних службовців та посадових осіб, які вчинили корупційне правопорушення.

 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Сумській області відповідно до плану заходів на 2016 рік головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держстату надсилалася інформація щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції.

 

Отже, розглянувши діяльність Головного управління статистики у Сумській області за 2016 року можна зробити висновок, що порушень вимог антикорупційного законодавства та спеціальних обмежень для державних службовців, крім неподання декларації про майно, доходи, витрати і зобов¢язання фінансового характеру за 2015 однією особою, не зафіксовано, службові розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства не проводились, про факт вчинення корупційного правопорушення повідомлено правоохоронні органи.

 

Крім того, своєчасно проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота з державними службовцями, яка спрямована на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, підвищення особистої відповідальності, суворе додержання законів, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях, роз'яснювалися основні положення Закону України «Про запобігання корупції».


При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2017

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.