Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Діяльність Головного управління > Запобігання проявам корупції

Звіт про проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції у Головному управлінні статистики у Сумській області за 2019 рік

 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік, в Головному управлінні статистики у Сумській області протягом 2019 року постійно вживались превентивні заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції здійснювалося ознайомлення державних службовців із спеціальними обмеженнями, установленими для державних службовців та проводилася  робота з надання роз’яснювальної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 

У 2019 році державні службовці Головного управління статистики у Сумській області взяли участь у 6 навчаннях з антикорупційної тематики.

 

Згідно затвердженого 01 лютого 2019 року навчально-тематичного плану підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів Головного управління статистики у Сумській області на 2019 рік, керівники та заступники керівників структурних підрозділів на засіданнях апаратної наради взяли участь у навчаннях:

 

- 18 лютого 2019 року на тему: «Заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік».

 

- 25 березня 2019 року на теми: «Подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у 2019 році», «Порядок подання виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

 

- 03 червня 2019 року на тему: «Загальна характеристика основних антикорупційних обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

 

- 08 липня 2019 року на тему: «Шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

 

- 28 жовтня 2019 року на тему: «Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції» від 02.10.2019 року №140-ІХ».

 

- 02 грудня 2019 року на теми: «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків», «Основні права та обов’язки державних службовців передбачені Законом України «Про запобігання корупції», «Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні».

 

Проведені в 2019 році навчання з антикорупційної тематики були оформлені протоколами засідання апаратної наради. З матеріалами проведених навчань були ознайомлені всі державні службовці Головного управління статистики у Сумській області.

 

У вересні-жовтні 2019 року на базі Державного закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» 26 державних службовців Головного управління статистики у Сумській області пройшли навчання для підвищення рівня знань з антикорупційного законодавства.

 

Згідно, затвердженого 26.12.2018 року протоколом №7 Плану роботи колегії Головного управління статистики у Сумській області на 2019 рік, 29 січня 2019 року та 30 липня 2019 року на колегії Головного управління статистики у Сумській області розглядалися питання про стан дотримання антикорупційного законодавства та здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики у Сумській області.

 

З метою підвищення ефективності роботи Головного управління статистики у Сумській області в сфері запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють її проявам в органах державної статистики проводилась щомісячна пряма телефонна лінія на тему "Боротьба з корупцією" за участю головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (другий четвер місяця з 15.00 год до 17.00).

 

Взаємодія з громадськістю в питаннях запобігання та виявлення корупції здійснювалася шляхом проведення щотижневих годин прийому громадян (у понеділок з 15.00 до 17.00 годин). 

 

На електронну скриньку Головного управління статистики у Сумській області протягом звітного періоду повідомлень від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування та громадян про факти, що свідчать про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами Головного управління статистики у Сумській області, не надходило.

 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції було забезпечено оновлення інформації в рубриці «Запобігання проявам корупції» на офіційній вебсторінці Головного управління статистики у Сумській області, а саме в розділах: «Роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів з питань протидії корупції»; «План заходів Головного управління статистики у Сумській області щодо запобігання і виявлення корупції на 2020 рік»; «Показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики у Сумській області», «Декларування згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», «Звіт про проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції у Головному управлінні статистики у Сумській області за 2018 рік».

 

Таким чином, за 2019 рік на офіційному вебсайті Головного управління статистики у Сумській області було опубліковано 17 статей антикорупційної спрямованості.

 

На виконання листа Держстату щодо зміни умов отримання електронних довірчих послуг у липні 2019 року було здійснено заміну кваліфікованих електронних підписів для державних службовців Головного управління статистики у Сумській області.

Відповідно до ст.ст. 45-50 Закону України «Про запобігання корупції», 162 державних службовця Головного управління статистики у Сумській області подали до 01 квітня 2019 року «щорічну декларацію» особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік, із них 58 державних службовців категорії «Б» та 104 державних службовця категорії «В».

 

Крім того, 6 осіб, які припинили діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування в 2018 році, подали до 01 квітня 2019 року декларацію «після звільнення» за 2018 рік.

 

Станом на 01 квітня 2019 року в Головному управлінні статистики у Сумській області було виявлено 1 факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, неподання 1 особою, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, декларації «після звільнення» за 2018 рік. Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції», було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про встановлення факту неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування.

 

Інших випадків порушень вимог антикорупційного законодавства та спеціальних обмежень для державних службовців за 2019 рік не зафіксовано.

 

З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та вжиття відповідних заходів у разі їх виявлення, ретельно розглядалися усі проєкти наказів організаційно-розпорядчого характеру, що розробляються в Головному управлінні статистики у Сумській області, погоджуються (візуються) головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.

 

Протягом звітного періоду було проведено антикорупційну експертизу 56 проєктів наказів з основної діяльності та 165 проєктів наказів з кадрових питань.

 

Чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень у перевірених проєктах наказів з основної діяльності,  з кадрових питань не було виявлено.

 

Під час ідентифікації корупційних ризиків в Головному управлінні статистики у Сумській області здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури управління, положень про структурні підрозділи, процедур закупівель.

 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики у Сумській області підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, і пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків та їх усунення з урахуванням пріоритетності завдань.

 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Сумській області відповідно до плану заходів на 2019 рік головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держстату надсилалася інформація щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції.

 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Сумській області було підготовлено та опубліковано «План заходів Головного управління статистики у Сумській області щодо запобігання і виявлення корупції на 2020 рік», який затверджено наказом Головного управління статистики у Сумській області від 27.12.2019 року №56-В.

 

У Головному управлінні статистики у Сумській області приділяється особлива увага контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобігання проявам корупції, надається всебічна методична допомога щодо застосування антикорупційного законодавства.

 

Питання запобігання та виявлення корупції знаходяться на постійному контролі у керівництва Головного управління статистики у Сумській області.

 


При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2020

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.