Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту

Кількість відвідувачів


Діяльність Головного управління > Звернення громадян

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян

керівництвом Головного управління статистики у Сумській області

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Сумській області.

 

 2. Особистий прийом громадян начальником Головного управління статистики у Сумській області відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» проводиться відповідно до цього Порядку.

 

3. Особистий прийом громадян заступниками начальника Головного управління статистики у Сумській області проводиться у визначені графіком дні, крім святкових і неробочих днів, за попереднім записом.

 

У разі відсутності заступників начальника Головного управління статистики у Сумській області особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи.

 

У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою громадянин має право подати письмове звернення, яке реєструється й опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідним заступником начальника Головного управління статистики у Сумській області.

 

Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання  Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати героїня», проводиться першочергово.

 

 4. Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Сумській області затверджує начальник Головного управління статистики у Сумській області.

 

5. Інформацію про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Сумській області  розміщується на офіційному веб–сайті Головного управління статистики у Сумській області в мережі Інтернет та в приміщенні Головного управління статистики у Сумській області в доступному для вільного ознайомлення місці.

 

6. Попередній запис на особистий прийом до начальника Головного управління статистики у Сумській області та його заступників проводять працівники відділу кадрово–правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Сумській області відповідно до покладених на них обов’язків щосереди, крім святкових і неробочих днів, з 10–ї до 13–ї години.

 

Запис на прийом до начальника Головного управління статистики у Сумській області проводиться у разі, коли порушене громадянином питання не вирішено після особистого прийому заступниками начальника Головного управління статистики у Сумській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Проведення запису громадян на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики у Сумській області завершується за сім днів до передбаченої графіком дати прийому відповідним керівництвом Головного управління статистики у Сумській області.

 

7. Вхід до приміщення Головного управління статистики у Сумській області осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, забороняється.

 

8. Громадянин може записатися на прийом керівництвом Головного управління статистики у Сумській області особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом Головного управління статистики у Сумській області записуються їх законні представники.

 

Для запису на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики у Сумській області та участі в особистому прийомі громадяни пред’являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

 

Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики у Сумській області фіксується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі. Крім того, з’ясовується, до яких посадових осіб чи органів державної   влади   він  звертався   і   яке  було  прийняте  рішення,   вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадяни для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

 

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час попереднього запису на прийом керівництвом Головного управління статистики у Сумській області забороняється.

 

9. Попередній запис на прийом громадянина керівництвом Головного управління статистики у Сумській області не проводиться у разі звернення:

 

–       одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;

 

–       з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

 

–      особи, визнаної судом недієздатною, а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

 

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

 

10. Повторний прийом громадянина з питання, розглянутого начальником, проводиться в разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті. 

 

11. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

 

12. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики у Сумській області з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 

13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

 

Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має право бути присутня і заслухана безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

 

Присутність на особистому прийомі інших осіб, ніж передбачено цим пунктом, забороняється.

 

14. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики у Сумській області неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене та розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 

15. Звернення громадян, оформлені на особистому прийомі, реєструють працівники відділу кадрово–правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Сумській області, відповідно до покладених на них обов’язків, згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органи державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. №348, інструкції з діловодства за звернення громадян у Головному управління статистики у Сумській області від 09.12.2004р. №70-В.

 

16. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (на його бажання).

 

17. За результатами особистого прийому громадян керівництво Головного управління статистики у Сумській області вживає у межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

 

18. Управління адміністративно–господарського забезпечення систематично аналізує й узагальнює звернення громадян на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики у Сумській області та подає відповідну інформацію щокварталу Держстату України.

 


При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2022

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.