Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Капітальні інвестиції > Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2016)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у Сумській області


 (тис.грн)

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

2187627

3022120

2871197

2721254

2798094

3662959

5762584

Сільське, лісове та

рибне господарство

339596

522627

578247

679950

849351

1317652

2146893

  Сільське господарство,
  мисливство та
  надання пов'язаних
  із ними послуг

326848

500521

559541

659670

814875

1242751

2067312

  Лісове господарство
  та лісозаготівлі

11851

21315

1

1

1

1

1

  Рибне господарство

897

791

1

1

1

1

1

Промисловість

696127

1241292

961109

1040617

948925

968629

1750510

  Добувна промисловість
  і розроблення
  кар'єрів

1

4633

3855

957

2858

12529

9243

  Переробна

  промисловість

570585

1156286

703530

825953

832744

822941

1425134

  Постачання

  електроенергії,
  газу, пари та
  кондиційованого
  повітря

111783

74358

245010

207527

107819

121551

288600

  Водопостачання;
  каналізація, поводження
  з відходами

1

6015

8714

6180

5504

11608

27533

Будівництво

466810

417925

666110

449786

422054

445784

523801

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

62470

88859

62028

75933

37635

133828

287454

  Оптова та роздрібна
  торгівля автотранс-

  портними засобами

  та мотоциклами,
  їх ремонт

1957

4831

2531

1305

850

3757

3799

  Оптова торгівля,
  крім торгівлі

  автотранспортними
  засобами та
  мотоциклами

43311

57738

44544

59826

31468

121952

271352

  Роздрібна торгівля,
  крім торгівлі
  автотранспортними
  засобами та
  мотоциклами

17202

26290

14953

14802

5317

8119

12303

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

29785

108523

90471

130503

151816

82332

196534

  Наземний і 

  трубопровідний
  транспорт

10090

19242

15131

15190

10130

45660

25482

  Водний транспорт

  Авіаційний
  транспорт

  Складське господарство

  та допоміжна діяльність

  у сфері транспорту

19695

89281

75340

115313

141686

36672

171052

  Поштова та кур'єрська

  діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

3560

4741

3586

3851

7827

687

1102

  Тимчасове 

  розміщування

1162

1305

1971

2693

1063

1

1

  Діяльність із

  забезпечення
  стравами та напоями

2398

3436

1615

1158

6764

1

1

Інформація та телекомунікації

5488

8457

8498

7601

6100

8427

8102

  Видавнича діяльність,
  виробництво кіно-
  та відеофільмів,
  телевізійних програм,

  видання звукозаписів,
  діяльність у сфері
  радіо та телевізійного
  мовлення

1399

836

3016

3418

1794

1332

973

  Телекомунікації
  (електрозв'язок)

3989

6671

4853

3350

4156

6370

6063

  Комп'ютерне
  програмування

  та надання інших
  інформаційних

  послуг

100

950

629

833

150

725

1066

Фінансова та страхова діяльність

2220

1190

1247

3906

1578

5152

117

Операції з нерухомим майном

79204

76574

79653

137713

178802

261164

87575

Професійна, наукова та технічна діяльність

13690

9203

13565

14041

12304

33826

52519

  Діяльність у сферах
  права та 

  бухгалтерського
  обліку, архітектури
  та інжинірингу,
  технічні випробування

  та дослідження, 

  діяльність головних

  управлінь (хед-офісів)

7094

5459

10255

8752

9896

29611

47291

  Наукові дослідження
  та розробки

2096

2101

2219

2839

1909

3957

4269

  Рекламна діяльність
  і дослідження
  кон'юнктури ринку,
  інша професійна,
  наукова та технічна
  діяльність, ветеринарна

  діяльність

4500

1643

1091

2450

499

258

959

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

4233

7620

6210

6910

3800

5408

13705

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

270814

276516

239508

123194

124257

290074

475038

Освіта

187316

227508

136351

22565

20614

53558

68531

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

19004

19426

22209

22244

30493

53518

145560

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4550

10336

1402

1062

1847

1406

2601

Надання інших видів послуг

2760

1323

1003

1378

691

1514

2542

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Структура реалізованої промислової продукції

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Обсяги імпорту товарів

Детальніше...

Обсяги експорту товарів

Детальніше...

Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

 

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 1093,2 тис. осіб. Упродовж січня 2018р. чисельність населення області зменшилася на 1028 осіб. Природний рух населення у січні 2018р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 42 живонароджених.


Субсидії населення. Упродовж січня 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 3,1 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 2,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 0,5 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні 2018р. становила 3610,7 тис.грн (у грудні 2017р. – 7785,9 тис.грн), з неї у міських поселеннях – 2958,7 тис.грн, у сільській місцевості – 652,0 тис.грн. Крім того, у січні 2018р. 228 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 66 домогосподарствам, у сільській місцевості – 162 домогосподарствам. У січні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 181,4 млн.грн (67,0% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 49,5 млн.грн (88,3% нарахованих за цей період сум).

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2018

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.