Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Діяльність підприємств > Фінансові результати підприємств Сумської області до оподаткування за видами економічної діяльності

Фінансові результати підприємств Сумської області до оподаткування
за видами економічної діяльності промисловості
за 2017 рік

(тис.грн)

        

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

943137,8

70,6

2720284,5

29,4

1777146,7

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

38098,6

1

1

1

1

  Переробна промисловість

1123440,5

71,4

2467625,2

28,6

1344184,7

    виробництво харчових продуктів,

    напоїв і тютюнових виробів

338370,6

71,6

397912,2

28,4

59541,6

    текстильне виробництво,

    виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

27520,1

75,0

43896,5

25,0

16376,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

12278,1

70,6

22309,4

29,4

10031,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

−22509,5

62,9

44990,9

37,1

67500,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

490293,2

75,5

495534,4

24,5

5241,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

601938,9

69,8

606618,8

30,2

4679,9

машинобудування

−457705,1

74,5

714999,4

25,5

1172704,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1285,1

100,0

1285,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

−635157,7

73,8

535044,0

26,2

1170201,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

23146,7

69,5

29708,7

30,5

6562,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

−209184,1

1

1

1

1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

−9217,2

62,7

6783,7

37,3

16000,9

 

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2020

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.