Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту

Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.4. Зовнішньоекономічна діяльність > Товарна структура зовнішньої торгівлі Сумської області (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі Сумської області
у
січні–серпні 2022 року

 

Код і назва товарів
згідно з УКТ ЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до
січня–серпня 2021

у % до загаль- ного
обсягу

тис.дол.
США

у % до
січня–серпня
2021

у % до загаль-

ного
обсягу

Усього

421963,2

65,7

100,0

334175,1

62,7

100,0

I. Живi тварини; продукти
тваринного походження

21749,8

124,0

5,2

2688,9

26,1

0,8

01 живi тварини

к

к

к

к

к

к

02 м’ясо та їстівні субпродукти

5309,3

94,6

1,3

03 риба і ракоподібні

к

к

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

к

к

к

к

к

к

05 інші продукти тваринного походження

1677,8

110,7

0,4

II. Продукти рослинного походження

146960,6

80,2

34,8

9633,6

81,3

2,9

07 овочі

к

к

к

к

к

к

08 їстівні плоди та горіхи

к

к

к

к

к

к

09 кава, чай

к

к

к

к

к

к

10 зернові культури

120436,0

74,2

28,5

446,0

к

0,1

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

к

к

к

к

к

к

12 насіння і плоди олійних рослин

24449,1

125,1

5,8

560,2

57,3

0,2

III. 15 Жири та олії тваринного
або рослинного походження

29155,4

109,3

6,9

к

к

к

IV. Готові харчові продукти

37623,0

27,8

8,9

58009,2

48,9

17,4

16 продукти з м’яса, риби

к

к

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

к

к

к

к

к

к

18 какао та продукти з нього

к

к

к

21970,0

29,5

6,6

19 готові продукти із зерна

к

к

к

4670,2

к

1,4

20 продукти переробки овочів

к

к

к

к

к

к

21 різні харчові продукти

7742,8

37,4

1,8

29600,7

84,2

8,9

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

к

к

к

к

к

к

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

1350,3

112,9

0,3

314,0

к

0,1

V. Мінеральнi продукти

к

к

к

19467,9

112,8

5,8

25 сiль; сірка; землі та каміння

к

к

к

11935,6

95,3

3,6

27 палива мінеральні; нафта
і продукти її перегонки

к

к

к

7532,2

159,4

2,3

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

7242,2

73,2

1,7

58594,4

64,3

17,5

28 продукти неорганiчної хiмiї

к

к

к

5068,9

138,8

1,5

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

к

к

к

4480,1

66,8

1,3

30 фармацевтична продукція

к

к

к

916,1

70,5

0,3

31 добрива

40330,7

59,2

12,1

32 екстракти дубильнi

1416,4

к

0,3

3636,6

65,7

1,1

33 ефiрнi олії

к

к

к

к

к

к

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

к

к

к

1150,3

91,7

0,3

35 бiлковi речовини

к

к

к

556,6

100,8

0,2

36 порох і вибуховi речовини

к

к

к

37 фотографічні або кiнематографічні товари

к

к

к

к

к

38 різноманітна хімічна продукція

668,8

90,2

0,2

2297,4

65,5

0,7

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

31029,1

58,5

7,4

28674,9

55,4

8,6

39 пластмаси, полімерні матеріали

30900,7

59,2

7,3

26844,6

54,8

8,0

40 каучук, гума

128,3

15,3

0,0

1830,3

65,5

0,5

VIII. Шкури необроблені,
шкіра вичинена

к

к

к

3622,3

131,6

1,1

41 шкури

к

к

к

3431,4

133,1

1,0

42 вироби із шкiри

к

к

к

к

к

к

43 натуральне та штучне хутро

к

к

к

IX. Деревина і вироби з деревини

22476,8

65,4

5,3

493,6

62,1

0,1

44 деревина і вироби з деревини

21462,8

63,2

5,1

191,3

28,7

0,1

45 корок та вироби з нього

к

к

к

к

к

к

46 вироби із соломи

к

к

к

к

к

к

X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів

3749,6

60,6

0,9

2564,8

65,6

0,8

48 папiр та картон

к

к

к

2561,5

65,8

0,8

49 друкована продукція

к

к

к

3,2

16,8

0,0

ХI. Текстильні матеріали
та текстильні вироби

551,7

54,8

0,1

43875,6

109,8

13,1

51 вовна

к

к

к

к

к

к

52 бавовна

к

к

708,7

388,1

0,2

53 інші текстильні волокна

к

к

к

54 нитки синтетичні або штучні

к

к

к

5988,0

164,8

1,8

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

к

к

к

896,4

61,5

0,3

56 вата

12,1

к

0,0

678,4

193,7

0,2

57 килими

25,3

21,7

0,0

58 спецiальнi тканини

к

к

к

3141,3

87,1

0,9

59 текстильнi матерiали

к

к

к

3016,2

134,5

0,9

60 трикотажні полотна

к

к

к

26837,8

106,1

8,0

61 одяг та додаткові речі
до одягу, трикотажні

к

к

к

593,3

218,1

0,2

62 одяг та додаткові речі
до одягу, текстильні

к

к

к

329,8

218,5

0,1

63 іншi готовi текстильні вироби

136,4

284,6

0,0

1527,2

63,5

0,5

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

9907,9

64,7

2,3

6740,3

120,9

2,0

64 взуття

к

к

к

6683,6

122,3

2,0

65 головнi убори

к

к

к

к

к

к

67 оброблені пір’я та пух

к

к

к

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

1450,6

34,7

0,3

1836,2

54,0

0,5

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

к

к

к

923,7

59,3

0,3

69 керамiчнi вироби

706,2

22,4

0,2

254,3

49,2

0,1

70 скло та вироби із скла

к

к

к

658,2

49,7

0,2

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне
або напівдорогоцінне каміння

к

к

к

XV. Недорогоцінні метали
та вироби з них

49842,4

78,0

11,8

44925,5

78,0

13,4

72 чорні метали

506,4

5,5

0,1

8918,9

81,2

2,7

73 вироби з чорних металів

10823,0

59,4

2,6

3670,5

49,2

1,1

74 мідь i вироби з неї

15,5

146,0

0,0

337,4

119,2

0,1

75 нікель і вироби з нього

к

к

к

к

к

76 алюміній i вироби з нього

111,9

38,6

0,0

27949,2

84,1

8,4

78 свинець i вироби з нього

к

к

80 олово i вироби з нього

к

к

81 інші недорогоцінні метали

к

к

к

к

к

к

82 інструменти, ножові вироби

23,8

3,9

0,0

2741,4

65,4

0,8

83 інші вироби
з недорогоцінних металів

38291,4

107,8

9,1

1038,9

73,3

0,3

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

48165,2

68,0

11,4

28426,0

44,3

8,5

84 реактори ядерні, котли, машини

45337,0

66,7

10,7

20699,4

37,5

6,2

85 електричні машини

2828,2

97,1

0,7

7726,6

85,8

2,3

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

9953,9

57,1

2,4

19341,6

44,1

5,8

86 залізничні локомотиви

76,7

154,2

0,0

к

к

к

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

9877,2

57,1

2,3

19130,5

43,8

5,7

88 літальні апарати

к

к

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

138,6

41,3

0,0

1470,9

66,4

0,4

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

138,6

41,3

0,0

к

к

к

91 годинники

к

к

к

ХX. Рiзнi промислові товари

836,5

69,9

0,2

3047,6

78,0

0,9

94 меблi

404,3

146,8

0,1

1822,9

79,0

0,5

95 іграшки

к

к

к

40,7

19,8

0,0

96 рiзнi готовi вироби

к

к

к

1183,9

85,0

0,4

Товари, придбані в портах

68,1

40,4

0,0

 

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.

Архів
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2023

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.