Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.3. Зовнішньоекономічна діяльність > Товарна структура зовнішньої торгівлі Сумської області (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі Сумської області
у
січні-квітні 2020 року

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня-квітня 2019

у % до загального
обсягу

тис.дол.
США

у % до січня-квітня 2019

у % до загального обсягу

Усього

323861,7

114,9

100,0

257547,4

120,4

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

10697,1

98,7

3,3

6206,5

246,1

2,4

01 живi тварини

5815,0

131,6

1,8

к

к

к

02 м’ясо та їстівні субпродукти

1748,9

148,6

0,5

к

к

03 риба i ракоподібні

к

к

к

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

2845,9

59,7

0,9

5580,1

338,9

2,2

05 інші продукти тваринного походження

287,3

92,7

0,1

II. Продукти рослинного походження

138287,4

117,8

42,7

7497,7

136,0

2,9

06 живі дерева та інші рослини

745,0

0,3

07 овочі

613,7

84,5

0,2

625,5

743,7

0,2

08 їстівні плоди та горіхи

455,6

26,5

0,1

814,8

64,3

0,3

09 кава, чай

к

к

к

3776,5

162,9

1,5

10 зернові культури

129116,5

129,9

39,9

540,6

43,8

0,2

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

к

к

к

к

к

к

12 насіння і плоди олійних рослин

8053,9

51,9

2,5

982,3

175,3

0,4

13 шелак природний

к

к

к

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

16835,5

285,5

5,2

1078,3

107,1

0,4

IV. Готові харчові продукти

53145,4

123,0

16,4

47269,1

135,1

18,4

16 продукти з м’яса, риби

к

к

к

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

к

к

к

509,6

88,5

0,2

18 какао та продукти
з нього

к

к

к

28579,0

131,0

11,1

19 готові продукти із зерна

к

к

к

1814,1

134,0

0,7

20 продукти переробки овочів

к

к

к

534,5

183,7

0,2

21 різні харчові продукти

7844,8

225,2

2,4

15521,1

144,3

6,0

22 алкогольнi i безалкогольнi напої

та оцет

к

к

к

к

к

к

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

1409,5

83,6

0,4

166,4

233,6

0,1

V. Мінеральнi продукти

746,5

91,8

0,2

7308,9

60,6

2,8

25 сiль; сірка; землі та каміння

к

к

к

1101,4

60,4

0,4

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

к

к

6207,5

60,6

2,4

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

4110,8

108,9

1,3

32908,2

72,0

12,8

28 продукти неорганiчної хiмiї

2356,1

128,4

0,7

1058,2

177,0

0,4

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

669,7

104,2

0,2

3442,7

98,1

1,3

30 фармацевтична продукція

к

к

к

452,5

338,2

0,2

31 добрива

22593,7

61,6

8,8

32 екстракти дубильнi

560,3

74,3

0,2

2040,9

98,7

0,8

33 ефiрнi олії

к

к

к

963,1

633,5

0,4

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

к

к

к

794,8

94,3

0,3

35 бiлковi речовини

к

к

к

223,4

142,3

0,1

36 порох і вибуховi речовини

к

к

к

37 фотографічні або кiнематографічні товари

35,2

322,7

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

433,7

253,6

0,1

1303,6

85,9

0,5

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

24074,2

172,3

7,4

17386,6

125,8

6,8

39 пластмаси, полімерні матеріали

23739,5

174,1

7,3

16224,0

124,1

6,3

40 каучук, гума

334,7

99,6

0,1

1162,5

155,5

0,5

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена

к

к

к

1012,0

45,3

0,4

41 шкури

к

к

к

877,3

40,5

0,3

42 вироби із шкiри

к

к

к

к

к

43 натуральне та штучне хутро

к

к

к

IX. Деревина і вироби
з деревини

11734,2

108,7

3,6

258,3

113,9

0,1

44 деревина і вироби
з деревини

к

к

к

256,7

113,7

0,1

45 корок та вироби
з нього

к

к

к

к

46 вироби із соломи

к

к

к

X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів

2569,3

111,0

0,8

1333,3

139,0

0,5

48 папiр та картон

1544,7

115,6

0,5

1323,4

153,0

0,5

49 друкована продукція

1024,6

104,6

0,3

10,0

10,5

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

580,0

163,6

0,2

7114,3

113,7

2,8

51 вовна

к

к

к

240,4

117,8

0,1

52 бавовна

к

к

к

53 іншi текстильні волокна

к

к

к

54 нитки синтетичні
або штучні

к

к

1163,4

85,6

0,5

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

к

к

к

1007,3

81,1

0,4

56 вата

к

к

179,9

36,8

0,1

57 килими

к

к

к

58 спецiальнi тканини

к

к

340,8

62,3

0,1

59 текстильнi матерiали

6,7

58,0

0,0

549,1

353,4

0,2

60 трикотажні полотна

1661,1

121,2

0,6

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

2,1

82,9

0,0

210,9

123,3

0,1

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

127,6

626,6

0,0

990,9

1996,5

0,4

63 іншi готовi текстильні вироби

62,6

272,5

0,0

691,5

106,3

0,3

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

5477,0

67,3

1,7

2528,5

83,8

1,0

64 взуття

к

к

к

2504,2

84,0

1,0

65 головнi убори

к

к

20,7

125,6

0,0

66 парасольки

к

к

67 обробленi пір’я
та пух

к

к

к

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

1112,1

165,3

0,3

1515,9

83,2

0,6

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

к

к

к

738,7

88,4

0,3

69 керамiчнi вироби

729,4

128,9

0,2

244,1

86,8

0,1

70 скло та вироби із скла

к

к

к

533,1

75,5

0,2

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

к

к

6,0

1105,2

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

18560,4

69,6

5,7

24921,8

95,4

9,7

72 чорні метали

499,6

48,3

0,2

5743,1

110,2

2,2

73 вироби з чорних металів

6226,2

106,1

1,9

3048,9

53,9

1,2

74 мідь i вироби з неї

к

к

к

94,0

453,3

0,0

75 нікель i вироби з нього

19,6

147,3

0,0

76 алюміній i вироби
з нього

104,8

148,9

0,0

13319,8

110,0

5,2

79 цинк i вироби з нього

к

к

81 інші недорогоцінні метали

к

к

к

к

к

к

82 інструменти, ножові вироби

237,0

148,3

0,1

1379,5

83,3

0,5

83 інші вироби з недорогоцінних металів

11487,7

58,8

3,5

824,4

57,9

0,3

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне  обладнання

28762,4

93,9

8,9

76731,5

305,9

29,8

84 реактори ядерні, котли, машини

28331,0

93,7

8,7

25647,8

127,1

10,0

85 електричні машини

431,4

108,7

0,1

51083,8

1043,1

19,8

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

6595,8

119,3

2,0

18081,0

69,7

7,0

86 залізничні локомотиви

к

к

к

77,3

28,5

0,0

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

6280,7

116,3

1,9

17990,9

70,1

7,0

88 літальні апарати

к

к

89 судна

к

к

к

к

к

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

205,8

86,3

0,1

1506,0

29,2

0,6

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

к

к

к

к

к

к

91 годинники

к

к

к

к

к

к

ХX. Рiзнi промислові товари

366,0

76,0

0,1

1895,5

140,7

0,7

94 меблi

к

к

к

1326,4

246,3

0,5

95 іграшки

239,7

101,1

0,1

67,2

35,6

0,0

96 рiзнi готовi вироби

к

к

501,9

80,9

0,2

ХХІ. 97 Твори мистецтва

к

к

Товари, придбані в портах

81,9

100,6

0,0

Різне

к

к

 

Архів
2020
2019
2018
2017
2016
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2021

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.