Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Промисловість > Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у Сумській області (2015-2020)

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності

по Сумській області1

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

тис.грн

у % до під-

сумку

тис.грн

у % до під-

сумку

тис.грн

у % до під-сумку

тис.грн

у % до під-

сумку

тис.грн

у % до під-сумку

тис.грн

у % до під-сумку

тис.грн

у % до під-сумку

тис.грн

у % до під-сумку

тис.грн

у % до під-сумку

тис.грн

у % до під-сумку

Промисловість

14745296,7

100,0

23521692,1

100,0

24977944,4

100,0

23981825,3

100,0

26665860,7

100,0

36804581,5

100,0

36167324,9

100,0

42947827,7

100,0

52576381,5

100,0

49234571,9

100,0

 Добувна

 промисловість і

 розроблення

 кар'єрів

2413109,2

16,4

5969507,0

25,4

5962985,8

23,9

6157999,6

25,7

6682508,7

25,1

10605768,9

28,8

6228060,0

17,2

6573485,6

15,3

10292617,3

19,6

8075758,1

16,4

 Переробна

 промисловість

10142154,1

68,8

14544411,8

61,8

15546406,8

62,2

14489670,9

60,4

16751526,9

62,8

22198211,6

60,3

22407917,0

62,0

28104049,1

65,4

33468415,1

63,7

32197112,1

65,4

   виробництво

   харчових

   продуктів,

   напоїв

   і тютюнових

   виробів

3031469,8

20,6

3768347,8

16,0

4435343,8

17,8

4750971,3

19,8

5398160,5

20,2

6568694,2

17,8

6767868,1

18,7

8943747,3

20,8

10318549,4

19,6

10198736,5

20,7

   текстильне

   виробництво,

   виробництво

   одягу, шкіри,

   виробів зі

   шкіри

   та інших

   матеріалів

404883,5

2,8

321759,0

1,4

188138,9

0,8

317298,7

1,3

502447,5

1,9

1073938,0

2,9

1093570,8

3,0

1275522,9

3,0

2027140,6

3,9

1588358,6

3,2

   виготовлення

   виробів

   з деревини,

   паперу та

   поліграфічна

   діяльність

153278,6

1,0

206369,4

0,9

234254,5

0,9

231169,6

1,0

357322,1

1,3

610175,3

1,7

718260,5

2,0

1018262,6

2,4

1215836,1

2,3

1384188,0

2,8

   виробництво

   коксу та

   продуктів

   нафтопере-

   роблення

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

   виробництво

   хімічних

   речовин і

   хімічної

   продукції

1166768,0

7,9

2684696,9

11,4

2658091,2

10,6

2127049,2

8,9

2742956,3

10,3

3547270,4

9,6

2924116,8

8,1

3622218,6

8,4

3937793,2

7,5

4000311,0

8,1

   виробництво

   основних

   фармацев-

   тичних

   продуктів і

   фармацев-

   тичних

   препаратів

62916,1

0,4

81799,0

0,3

107481,2

0,4

130858,0

0,5

186972,7

0,7

460186,7

1,3

575206,4

1,6

715984,6

1,7

884220,7

1,7

1043904,2

2,1

   виробництво

   ґумових і

   пластмасових

   виробів, іншої

   неметалевої

   мінеральної

   продукції

379551,0

2,6

501408,5

2,1

513205,0

2,1

644437,0

2,7

772956,1

2,9

1292083,4

3,5

1781134,7

4,9

2060916,8

4,8

2592848,7

4,9

3237529,9

6,6

   металургійне

   виробництво,

   виробництво

   готових

   металевих

   виробів, крім

   виробництва

   машин та

   устатковання

848106,4

5,8

1021635,8

4,3

1082107,9

4,3

954500,5

4,0

1429868,6

5,4

2237496,6

6,1

2781337,8

7,7

3431693,6

8,0

4084533,3

7,8

3016622,7

6,1

   машинобу-

   дування

3321117,6

22,5

5222812,3

22,2

5742246,2

23,0

4814632,5

20,1

4271776,1

16,0

5272570,3

14,3

5351319,1

14,8

5836765,4

13,6

6800649,4

12,9

6153187,0

12,5

   виробництво

   комп'ютерів,

   електронної та

   оптичної

   продукції

22151,5

0,2

90632,9

0,4

13158,6

0,1

14039,3

0,1

17233,2

0,1

34796,8

0,1

94264,3

0,3

76441,0

0,2

149158,6

0,3

149122,6

0,3

   виробництво

   електричного

   устатковання

13420,0

0,1

37341,9

0,2

97322,9

0,4

45385,4

0,2

39288,0

0,1

37538,1

0,1

47319,5

0,1

78999,0

0,2

86670,2

0,1

105138,9

0,2

   виробництво

   машин і

   устатковання,

   не віднесених

   до інших

   угруповань

3146992,6

21,3

4904671,7

20,8

5170878,3

20,7

4352457,2

18,1

3364458,2

12,6

4241324,9

11,5

4333588,1

12,0

4684025,8

10,9

5421938,9

10,3

4991202,4

10,1

   виробництво

   автотранс-

   портних

   засобів,

   причепів і

   напівпричепів

   та інших

   транспортних

   засобів

138553,5

0,9

190165,8

0,8

460886,4

1,8

402750,6

1,7

850796,7

3,2

958910,5

2,6

876147,2

2,4

997299,6

2,3

1142881,7

2,2

907723,1

1,9

   виробництво

   меблів, іншої

   продукції;

   ремонт і

   монтаж машин

   і устатковання

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

 Постачання

 електроенергії,

 газу, пари та

 кондиційованого

 повітря

1977975,7

13,4

2744916,6

11,7

3199280,4

12,8

3127804,7

13,0

3001888,4

11,2

3718299,1

10,1

7195344,5

19,9

7843910,0

18,3

8316935,1

15,8

8383818,5

17,0

 Водопостачання;

 каналізація,

 поводження

 з відходами

212057,7

1,4

262856,7

1,1

269271,4

1,1

206350,1

0,9

229936,7

0,9

282301,9

0,8

336003,4

0,9

426383,0

1,0

498414,0

0,9

577883,2

1,2

 

1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності) із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2021

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.