Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Промисловість > Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у Сумській області (2015-2020)

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
за видами економічної діяльності по Сумській області
у 2015-20
20 роках1

 

 

Код за КВЕД-2010

2015

2016

2017

2018

2019

20202

млн.грн

у % до під-
сумку

млн.грн

у % до під-
сумку

млн.грн

у % до під-
сумку

млн.грн

у % до під-
сумку

млн.грн

у % до під-
сумку

млн.грн

у % до під-
сумку

Промисловість

B+C+D+E

36804,6

100,0

36167,3

100,0

42947,8

100,0

52576,4

100,0

49234,6

100,0

47939,9

100,0

  Добувна
  промисловість

  і розроблення
  кар'єрів

B

10605,8

28,8

6228,1

17,2

6573,5

15,3

10292,6

19,6

8075,8

16,4

5199,7

10,8

  Переробна
  промисловість

C

22198,2

60,3

22407,9

62,0

28104,0

65,4

33468,4

63,7

32197,1

65,4

33593,4

70,1

    виробництво
    харчових
    продуктів,

    напоїв і
    тютюнових
    виробів

10+11+12

6568,7

17,8

6767,9

18,7

8943,7

20,8

10318,6

19,6

10198,7

20,7

11493,7

24,0

    текстильне
    виробництво,

    виробництво
    одягу, шкіри,

    виробів зі
    шкіри

    та інших
    матеріалів

13+14+15

1073,9

2,9

1093,6

3,0

1275,5

3,0

2027,1

3,9

1588,4

3,2

1274,5

2,7

    виготовлення
    виробів з
    деревини,

    паперу та
    поліграфічна
    діяльність

16+17+18

610,2

1,7

718,3

2,0

1018,3

2,4

1215,8

2,3

1384,2

2,8

1540,9

3,2

    виробництво
    коксу та
    продуктів

    нафто-
    перероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

    виробництво
    хімічних
    речовин

    і хімічної
    продукції

20

3547,3

9,6

2924,1

8,1

3622,2

8,4

3937,8

7,5

4000,3

8,1

3709,9

7,7

    виробництво
    основних

    фармацев-
    тичних
    продуктів
і
    фармацев-
    тичних
    препаратів

21

460,2

1,3

575,2

1,6

716,0

1,7

884,2

1,7

1043,9

2,1

1056,3

2,2

    виробництво
    ґумових

    і пластмасових
    виробів,

    іншої
    неметалевої
    мінеральної

    продукції

22+23

1292,1

3,5

1781,1

4,9

2060,9

4,8

2592,8

4,9

3237,5

6,6

4285,6

8,9

    металургійне
    виробництво,

    виробництво
    готових
    металевих

    виробів, крім
    виробництва

    машин та
    устатковання

24+25

2237,5

6,1

2781,3

7,7

3431,7

8,0

4084,5

7,8

3016,6

6,1

3011,3

6,3

    машино-
    будування

26+27+28+
29+30

5272,5

14,3

5351,3

14,8

5836,8

13,6

6800,7

12,9

6153,2

12,5

5959,1

12,4

      виробництво
      комп'ютерів,

      електронної
      та оптичної

      продукції

26

34,8

0,1

94,3

0,3

76,5

0,2

149,2

0,3

149,1

0,3

138,7

0,3

      виробництво
     електричного

      устатковання

27

37,5

0,1

47,3

0,1

79,0

0,2

86,7

0,1

105,1

0,2

109,0

0,2

      виробництво
      машин
і
     устатковання,
      не віднесе-
      них д
о інших
      угруповань

28

4241,3

11,5

4333,6

12,0

4684,0

10,9

5421,9

10,3

4991,2

10,1

4944,7

10,3

      виробництво
      автотранс-
      портних

      засобів,
      причепів і
     напівпричепів

      та інших
      транспортних
      засобів

29+30

958,9

2,6

876,1

2,4

997,3

2,3

1142,9

2,2

907,7

1,9

766,7

1,6

    виробництво
    меблів,
іншої
    продукції;

    ремонт і
    монтаж машин

    і устатковання

31+32+33

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

  Постачання
  електроенергії,

  газу, пари та
 кондиційованого
  повітря

D

3718,3

10,1

7195,3

19,9

7843,9

18,3

8317,0

15,8

8383,8

17,0

8453,0

17,6

 Водопостачання;
  каналізація,

  поводження з
  відходами

Е

282,3

0,8

336,0

0,9

426,4

1,0

498,4

0,9

577,9

1,2

693,8

1,5

 

1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.

2Дані попередні.

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2021

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.