Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Діяльність підприємств > Показники балансу підприємств Сумської області за видами економічної діяльності

Показники балансу підприємств Сумської області за видами економічної діяльності

станом на 31 грудня 2018 року

                                                                                                                                                        

      (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

Усього1

 

29734547,3

33724726,1

68069482,6

79471934,3

38403,1

27117,6

сільське, лісове та рибне господарство

A

9384865,7

11115940,6

22837105,1

30484862,1

4704,8

3129,0

промисловість

B+C+D+E

10817782,7

12102216,6

21396735,6

21828241,4

3286,9

3173,9

будівництво

F

1023318,4

983829,9

1328435,7

1639928,6

24170,4

8791,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

701768,0

992887,7

14843850,6

17139418,7

1873,9

640,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

3283346,8

3653127,7

4204229,0

4654811,0

428,6

7112,1

тимчасове розміщування й організація харчування

I

34274,7

32813,8

54139,3

55694,3

1,0

5,2

інформація та телекомунікації

J

58690,0

59508,9

57651,3

72022,5

фінансова та страхова діяльність

K

283798,9

287304,9

93709,8

93882,7

операції з нерухомим майном

L

2034190,3

2107960,1

2662008,5

2764942,5

3817,3

3586,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

578849,2

664223,5

293171,2

336329,8

60,0

0,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1337589,0

1472128,2

251960,9

305087,4

освіта

P

10010,6

10388,9

3847,7

4316,7

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

73203,2

120612,3

32328,8

77866,9

60,2

60,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

14774,5

14053,1

2265,4

5714,7

619,0

надання інших видів послуг

S

98085,3

107729,9

8043,7

8815,0


                                                                                                                                     Продовження

 

Код за КВЕД-2010

 

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні  зобов’язання і забезпечення

на

початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на

початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

Усього1

 

27460176,1

30828592,2

15253676,9

15673934,7

55127440,0

66720503,3

сільське, лісове та рибне господарство

A

16421763,7

19993576,6

1902098,5

1963815,5

13902413,4

19646539,6

промисловість

B+C+D+E

3540141,5

2080707,5

2782838,8

3098663,1

25894258,0

28753694,4

будівництво

F

421078,7

712574,0

618361,2

540219,5

1336484,6

1379756,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

379721,5

1024838,4

8953886,7

8903150,9

6213881,4

8204954,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1803962,7

1834158,8

156973,1

172765,5

5527068,6

6308126,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

−7030,3

−22552,3

18647,4

25400,8

76797,9

85664,8

інформація та телекомунікації

J

79162,8

85565,0

2158,9

2455,7

35019,6

43510,7

фінансова та страхова діяльність

K

276419,0

276041,0

16516,6

18259,6

84573,1

86887,0

операції з нерухомим майном

L

2467112,5

2485464,0

625499,3

740183,0

1607262,1

1650699,7

професійна, наукова та технічна діяльність

M

563818,0

633260,1

145831,4

153886,0

162403,0

213371,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1347555,1

1490871,2

24914,3

46986,4

217080,5

239358,0

освіта

P

4108,2

4480,0

302,3

302,3

9447,8

9923,3

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

50256,4

107093,7

5645,7

7814,6

49690,1

83631,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

11732,4

11755,4

5307,5

8631,4

надання інших видів послуг

S

100373,9

110758,8

2,7

31,8

5752,4

5754,3

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

Усього1

 

1140,0

747,8

97842433,0

113223778,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

400,0

32226675,6

41603931,7

промисловість

B+C+D+E

566,9

566,9

32217805,2

33933631,9

будівництво

F

2375924,5

2632550,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2,9

2,9

15547492,5

18132946,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

7488004,4

8315050,8

тимчасове розміщування й організація харчування

I

88415,0

88513,3

інформація та телекомунікації

J

116341,3

131531,4

фінансова та страхова діяльність

K

377508,7

381187,6

операції з нерухомим майном

L

142,2

142,2

4700016,1

4876488,9

професійна, наукова та технічна діяльність

M

28,0

35,8

872080,4

1000553,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1589549,9

1777215,6

освіта

P

13858,3

14705,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

105592,2

198539,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

17039,9

20386,8

надання інших видів послуг

S

106129,0

116544,9

 

Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

 

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2020

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.