Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 1. Демографічна та соціальна статистика > Ринок праці > Зайнятість та безробіття > Основні показники ринку праці у Сумській області (щоквартальна інформація)

Основні показники ринку праці у Сумській області

 

Одиниця виміру

2018

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15-70 років

502,0

519,7  534,5  531,5 

працездатного віку

480,9

490,2  503,0  502,0 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15-70 років

60,4

62,5  64,3  64,0 

працездатного віку

71,3

72,7  74,6  74,5 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15-70 років

453,0

475,0  489,0  485,1 

працездатного віку

431,9

445,5  457,5  455,6 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15-70 років

54,5

57,2  58,8  58,4 

працездатного віку

64,1

66,1  67,8  67,6 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15-70 років

49,0

44,7  45,5  46,4 

працездатного віку

49,0

44,7  45,5  46,4 

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

       

у віці 15-70 років

9,8

8,6  8,5  8,7 

працездатного віку

10,2

9,1  9,0  9,2 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

15,2

14,5  14,0  15,5 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

2,2

2,2  2,1  2,3 

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

3273

2176  2785  1450 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

5

11 

Середній розмір допомоги по безробіттю

 

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

2461

2212  2261  2607 

у % до відповідного періоду попереднього року

128,6

 125,3 123,1  123,7 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

202,9

203,1  202,6  202,0 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,4

14,7  21,8  28,6 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,3

15,1  24,0  31,9 

Середньомісячна заробітна плата

         

номінальна

гривень

6540

6920  7140  7324 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

110,5

111,2  111,3  110,6 

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Структура реалізованої промислової продукції

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Обсяги імпорту товарів

Детальніше...

Обсяги експорту товарів

Детальніше...

Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

 

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 1080,0 тис. осіб. Упродовж січня 2019р. чисельність населення області зменшилася на 1385 осіб. Природний рух населення у січні 2019р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 30 живонароджених.


Субсидії населення. У січні-лютому 2019р. субсидії призначено 26,9 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2019р. становив 797,9 грн. Крім того, у січні–лютому 2019р. 271 домогосподарству було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, на загальну суму 854,3 тис.грн.

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2019

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.