Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайту


Кількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Навколишнє середовище > Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у Сумській області

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у Сумській області
у 2018 році

 

 (у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Капітальні
інвестиції

Поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

22735,7

736955,5

Сільське, лісове та рибне господарство

А

332,1

15480,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

Переробна промисловість

С

8771,2

559415,7

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

1498,5

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

2654,1

124544,3

Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

8,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

214,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

38,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1430,6

180,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

2098,2

19985,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

6773,9

3630,9

Освіта

P

1,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги        

Q

1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

675,6

10635,6

Надання інших видів послуг

S

1321,1

 

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Структура реалізованої промислової продукції

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Обсяги імпорту товарів

Детальніше...

Обсяги експорту товарів

Детальніше...

Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

 

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 1074,7 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2019р. чисельність населення області зменшилася на 6709 осіб. Природний рух населення у січні–червні 2019р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 34 живонароджених.

 

Субсидії населення.  У січні-липні 2019р. субсидії призначено 148,9 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2019р. становив 134,7 грн. Крім того, у січні–липні 2019р. 15,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 44867,7 тис.грн.

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2019

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.