Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Діяльність Головного управління > Плани та графіки роботи

Витяг з Комплексної програми Головного управління статистики у Сумській області на 2017 рік

  Частина І. Державні статистичні спостереження
  1. Демографічна та соціальна статистика
1.01 Населення та міграція
1.01.01 Демографія і перепис
1.01.01.01 Всеукраїнський перепис населення
1.01.01.02 Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)
1.01.01.03 Чисельність та склад населення
1.01.01.04 Основні показники, що характеризують демографічні процеси
1.01.02 Міграція
1.01.02.01 Міграційний рух населення 
1.02  Ринок праці
1.02.01 Зайнятість та безробіття
1.02.01.01 Економічна активність населення
1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини
1.02.02.01 Обстеження підприємств із питань статистики праці
1.02.02.04 Умови праці на підприємствах
1.02.02.05 Стан виплати заробітної плати
1.02.02.07 Рівень заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами
1.03 Освіта
1.03.00.01 Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів
1.03.00.02 Охоплення навчанням дітей шкільного віку
1.03.00.03 Мережа та діяльність вищих навчальних закладів
1.03.00.04 Робота аспірантури та докторантури
1.03.00.06 Національний рахунок освіти 
3-1.03.00.02 Загальноосвітні навчальні заклади (статистична інформація на веб-сайті ГУССО)
3-1.03.00.03 Професійно-технічні навчальні заклади (статистична інформація на веб-сайті ГУССО)
1.04 Охорона здоров'я
1.04.00.01 Травматизм на виробництві
1.04.00.02 Національний рахунок охорони здоров'я
3-1.04.00.02 Заклади охорони здоров'я (статистична інформація на веб-сайті ГУССО)
3-1.04.00.03 Медичні кадри (статистична інформація на веб-сайті ГУССО)
3-1.04.00.04 Захворюваність населення (статистична інформація на веб-сайті ГУССО)
1.05  Доходи та умови життя
1.05.00.01 Обстеження умов життя домогосподарств
1.06  Соціальний захист
1.06.00.01 Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
1.06.00.02 Національний рахунок соціального захисту
3-1.06.00.01 Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (статистична інформація на веб-сайті ГУССО)
3-1.06.00.02 Чисельність дітей, усиновлених протягом року (статистична інформація на веб-сайті ГУССО)
1.07   Населені пункти та житло
1.07.00.01 Наявність та рух житлового фонду 
1.07.00.03 Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
1.08   Правосуддя та злочинність
1.08.00.01 Додержання вимог адміністративного законодавства
3-1.08.00.01 Правопорушення (статистична інформація на веб-сайті ГУССО)
1.09  Культура
1.09.00.01 Діяльність музеїв
1.09.00.02 Діяльність театрів
1.09.00.03 Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів
3-1.09.00.02 Заклади культури та мистецтва (статистична інформація на веб-сайті ГУССО)
3-1.09.00.03 Засоби масової інформації та книговидання (статистична інформація на веб-сайті ГУССО)
1.10   Політична та інша суспільна діяльність
1.10.00.02 Діяльність громадських організацій
  2. Економічна статистика
2.01 Макроекономічна статистика
2.01.01  Тенденції ділової активності
2.01.01.01 Стан ділової активності підприємств
2.03 Економічна діяльність
2.03.01 Діяльність підприємств
2.03.01.01 Структурні зміни в економіці України та її регіонів
2.03.01.02 Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами
2.03.01.03 Рух цінних паперів акціонерних товариств
2.03.01.04 Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств
2.03.02   Послуги
2.03.02.01 Основні показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг
2.03.03  Внутрішня торгівля
2.03.03.01 Наявність торгової мережі
2.03.03.02 Продаж і запаси товарів у торговій мережі
2.03.03.03 Продаж світлих нафтопродуктів і газу
2.03.03.06 Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
2.03.04  Капітальні інвестиції
2.03.04.01 Капітальні інвестиції
2.03.05  Основні засоби
2.03.05.01 Наявність і рух основних засобів, амортизація
2.03.07  Сільське, лісове та рибне господарство
2.03.07.03 Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур
2.03.07.04 Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур 
2.03.07.06 Виробництво продукції тваринництва,  кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами
2.03.07.07 Рибогосподарська діяльність підприємств 
2.03.07.10 Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 
2.03.07.11 Надходження молока на переробні підприємства
2.03.07.12 Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою
2.03.07.14 Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами
2.03.07.15 Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств 
2.03.07.16 Наявність сільськогосподарської техніки
2.03.07.17 Господарська діяльність фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві
2.03.07.18 Об'єкти погосподарського обліку
2.03.07.20 Ведення мисливського господарства
2.03.07.21 Лісогосподарська діяльність
2.03.07.22 Ведення реєстру сільськогосподарських товаровиробників "АГРО"
2.03.07.23 Продукція сільського господарства у постійних цінах
2.03.08  Енергетика 
2.03.08.01 Використання та запаси палива
2.03.08.02 Постачання та використання енергії
2.03.09  Промисловість
2.03.09.01 Економічні показники короткострокової статистики промисловості
2.03.09.02 Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції за видами
2.03.09.03 Виробництво та реалізація промислової продукції за видами
2.03.09.08 Виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення
2.03.10  Будівництво
2.03.10.01 Основні показники щодо реалізації дозволів на будівництво
2.03.10.02 Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва
2.03.11   Транспорт
2.03.11.02 Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт
2.03.11.07 Діяльність підприємств авіаційного транспорту
2.03.11.09 Діяльність підприємств міського електричного транспорту
2.03.12  Туризм
2.03.12.01 Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
2.03.12.02 Колективні засоби розміщування
2.03.12.03 Туристична діяльність
2.03.14   Реєстр статистичних одиниць
2.03.14.01 Реєстр статистичних одиниць
2.04   Державні фінанси, податки та публічний сектор
2.04.00.03 Виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг)
2.05 Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
2.05.01  Зовнішня торгівля товарами
2.05.01.01 Експорт-імпорт товарів 
2.05.01.02 Експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання
2.05.02  Зовнішня торгівля послугами
2.05.02.01 Зовнішня торгівля послугами
2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
2.05.03.01 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
2.06 Ціни
2.06.01 Споживчі ціни
2.06.01.01 Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)
2.06.02 Ціни виробників
2.06.02.01 Зміни цін виробників промислової продукції
2.06.02.02 Зміни цін на будівельно-монтажні роботи
2.06.02.03 Зміни цін на первинному та вторинному ринку житла
2.07  Наука, технології та інновації
2.07.01 Наука
2.07.01.01 Здійснення наукових досліджень і розробок
2.07.01.04 Виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи
2.07.01.05 Виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення
2.07.02 Технології та інновації
2.07.02.01 Інноваційна діяльність промислового підприємства
2.07.02.02 Інноваційна діяльність підприємства за період 2014-2016 рр.
  3. Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей
3.01  Навколишнє середовище
3.01.00.01 Охорона атмосферного повітря
3.01.00.02 Утворення та поводження з відходами
3.01.00.03 Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
3.02 Регіональна статистика
3.02.00.01 Регіональні рахунки
3-3.02.00.03 Соціально-економічне становище Сумської області (бюлетень)
3.03 Інформаційне суспільство
3.03.00.01 Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку
3.03.00.02 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах
3.04 Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація
Частина ІІ. Інші види статистичної діяльності 
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Структура реалізованої промислової продукції

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Обсяги імпорту товарів

Детальніше...

Обсяги експорту товарів

Детальніше...

Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

 

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 1092,3 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення області зменшилася на 1923 особи. Природний рух населення у січні–лютому 2018р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 40 живонароджених.


Субсидії населення. З початку року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 7,8 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 5,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 2,8 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2018р. становила 6278,6 тис.грн (у січні 2018р. – 3610,7 тис.грн), з неї у міських поселеннях – 4984,7 тис.грн, у сільській місцевості – 1293,9 тис.грн. Крім того, у січні–лютому 2018р. 3,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 2,1 тис. домогосподарств. У лютому 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 168,2 млн.грн (66,8% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 52,5 млн.грн (109,2% нарахованих за цей період сум).

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2018

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.