Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Промисловість > Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані)

Структура обсягів реалізованої промислової продукції

за основними видами діяльності по Сумській області  у 2016 році1

(уточнені дані)

      (відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D+Е

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

65,9

68,3

70,8

74,4

76,8

78,8

80,3

81,4

82,3

81,9

80,7

78,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

16,5

15,3

13,4

15,3

16,1

16,7

17,2

17,3

17,0

17,0

16,9

16,4

Переробна промисловість

С

49,4

53,0

57,4

59,1

60,7

62,1

63,1

64,1

65,3

64,9

63,8

62,5

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв      і тютюнових виробів

10-12

18,4

19,0

19,5

18,6

18,9

19,1

19,1

19,5

19,8

19,7

19,4

19,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1,0

1,5

1,7

1,7

1,8

1,8

1,7

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1,4

1,7

1,7

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

2,0

1,9

1,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

6,6

7,8

8,5

9,3

9,8

9,9

9,9

9,9

9,9

9,4

8,8

8,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1,4

1,7

1,6

1,7

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

2,2

2,7

3,4

3,8

4,1

4,3

4,5

4,5

4,6

4,5

4,4

4,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

5,2

6,9

7,3

7,4

7,8

7,8

8,2

8,2

8,2

8,4

8,2

7,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

11,4

9,7

11,6

12,8

12,7

13,7

14,0

14,2

14,9

14,8

14,9

14,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

33,3

30,9

28,5

24,8

22,4

20,4

18,9

17,8

16,9

17,3

18,5

20,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

 

1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом (за однорідними продуктами).

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну  статистику» щодо конфіденційності інформації.

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня 2017р. становила 1104,5 тис. осіб. Упродовж 2016р. чисельність населення області зменшилася на 8727 осіб. Природний рух населення у 2016р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 47 живонароджених.

 

Субсидії населенню. З початку року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 346,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 250,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 96,2 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні–грудні 2016р. становила 238,4 млн.грн. Крім того, у січні–грудні 2016р. 35,6 тис. домогосподарств було  призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 7,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 27,7 тис. домогосподарств. Упродовж 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1027,6 млн.грн (40,4% до суми нарахованих платежів). Сума коштів, нарахованих населенню до сплати за житлово-комунальні послуги за період з початку року, становила 2545,6 млн.грн.

 

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2017р. становила 16,0 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 79,4% осіб, які мали статус безробітного. Половину безробітних становили жінки. Рівень зареєстрованого безробіття по області протягом січня 2017р. збільшився на 0,26 в.п. і на кінець місяця становив 2,31% населення працездатного віку.

 

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2017

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.