Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Промисловість > Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані)

Структура обсягів реалізованої промислової продукції

за основними видами діяльності по Сумській області  у 2016 році1

(уточнені дані)

      (відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D+Е

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

65,9

68,3

70,8

74,4

76,8

78,8

80,3

81,4

82,3

81,9

80,7

78,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

16,5

15,3

13,4

15,3

16,1

16,7

17,2

17,3

17,0

17,0

16,9

16,4

Переробна промисловість

С

49,4

53,0

57,4

59,1

60,7

62,1

63,1

64,1

65,3

64,9

63,8

62,5

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв      і тютюнових виробів

10-12

18,4

19,0

19,5

18,6

18,9

19,1

19,1

19,5

19,8

19,7

19,4

19,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1,0

1,5

1,7

1,7

1,8

1,8

1,7

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1,4

1,7

1,7

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

2,0

1,9

1,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

6,6

7,8

8,5

9,3

9,8

9,9

9,9

9,9

9,9

9,4

8,8

8,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1,4

1,7

1,6

1,7

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

2,2

2,7

3,4

3,8

4,1

4,3

4,5

4,5

4,6

4,5

4,4

4,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

5,2

6,9

7,3

7,4

7,8

7,8

8,2

8,2

8,2

8,4

8,2

7,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

11,4

9,7

11,6

12,8

12,7

13,7

14,0

14,2

14,9

14,8

14,9

14,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

33,3

30,9

28,5

24,8

22,4

20,4

18,9

17,8

16,9

17,3

18,5

20,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

 

1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом (за однорідними продуктами).

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну  статистику» щодо конфіденційності інформації.

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, на 1 червня 2017р. становила 1099,0 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2017р. чисельність населення області зменшилася на 5519 осіб. Природний рух населення у січні–травні 2017р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 42 живонароджених.


Субсидії населення. З початку року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 74,3  тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 46,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 27,6 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні–травні 2017р. становила 83865,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2017р. становив 221,1 грн (у квітні 2017р. – 926,2 грн). Крім того, у січні–травні 2017р. 23519 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 4961 домогосподарству, у сільській місцевості – 18558 домогосподарствам. Упродовж січня–травня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 669,8 млн.грн (50,5% нарахованих за цей період сум). 

 

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних протягом червня п.р. зменшилася на 3,4% і на кінець місяця становила 14,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,2% осіб, які мали статус безробітного. Із загальної кількості безробітних більше половини – 54,3% становили жінки. Рівень зареєстрованого безробіття по області протягом травня 2017р. зменшився на 0,04 в.п. і на кінець місяця становив 2,07% населення працездатного віку.

 

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2017

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.