Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Капітальні інвестиції > Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартально)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

у Сумській області у січні–червні 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального

 обсягу

Усього

2417358

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

1089520

45,1

  Сільське господарство, мисливство та надання

  пов'язаних із ними послуг

1056507

43,7

  Лісове господарство та лісозаготівлі

...1

...1

  Рибне господарство

...1

...1

Промисловість

730586

30,2

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

...1

...1

  Переробна промисловість

647613

26,8

  Постачання електроенергії, газу, пари та

  кондиційованого повітря

61991

2,6

  Водопостачання; каналізація, поводження

  з відходами

...1

...1

Будівництво

233193

9,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

77462

3,2

  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними

  засобами та мотоциклами, їх ремонт

189

0,0

  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними

  засобами та мотоциклами

73719

3,1

  Роздрібна торгівля, крім торгівлі

  автотранспортними засобами та мотоциклами

3554

0,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

61634

2,5

  Наземний і трубопровідний транспорт

10735

0,4

  Водний транспорт

  Авіаційний транспорт

  Складське господарство та допоміжна діяльність

  у сфері транспорту

50899

2,1

Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

...1

...1

  Тимчасове розміщування

  Діяльність із забезпечення стравами та напоями

...1

...1

Інформація та телекомунікації

4344

0,2

  Видавнича діяльність, виробництво кіно-та

  відеофільмів, телевізійних програм,

  видання звукозаписів, діяльність у сфері

  радіо та телевізійного мовлення

...1

...1

  Телекомунікації (електрозв'язок)

4013

0,2

  Комп'ютерне програмування та надання

  інших інформаційних послуг

...1

...1

Фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

48521

2,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

6201

0,3

  Діяльність у сферах права та бухгалтерського

  обліку, архітектури та інжинірингу, технічні

  випробування та дослідження, діяльність

  головних управлінь (хед-офісів)

4347

0,2

  Наукові дослідження та розробки

...1

...1

  Рекламна діяльність і дослідження

  кон'юнктури ринку, інша професійна,

  наукова та технічна діяльність,

  ветеринарна діяльність

...1

...1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

6196

0,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

109644

4,5

Освіта

11136

0,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

37421

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

517

0,0

Надання інших видів послуг

...1

...1

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Архів
2017
2016
2015
2014
2013
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове

ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата

Детальніше...

Структура реалізованої промислової продукції

Детальніше...

Індекси сільськогосподарської продукції

Детальніше...

Зовнішня торгівля товарами

Детальніше...

Короткі підсумки соціально-економічного становища Сумської області

 

Населення. Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. становила 1095,9 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення області зменшилася на 8674 особи. Природний рух населення у січні–жовтні 2017р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 47 живонароджених.


Субсидії населення. З початку року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 356,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 264,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 92,4 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2017р. становила 121847,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017р. становив 224,8 грн. Крім того, у січні–жовтні 2017р. 29191 домогосподарству було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 6102 домогосподарствам, у сільській місцевості – 23089 домогосподарствам. Упродовж січня–жовтня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1081,1 млн.грн (60,7% нарахованих за цей період сум).

 

Показати все
Вийшли з друку
Для придбання друкованих видань звертатись до відділу фінансово-економічного забезпечення за адресою:
вул. Супруна, 16, к.24, м.Суми, 40481, Україна.
Телефон: 25-05-25
Показати все
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2018

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.