Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.2. Економічна діяльність > Діяльність підприємств > Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності

Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування за видами промислової діяльності
у січні–червні 2017 року

 

                                                                                                                                 (тис.грн)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до
загальної
кількості підпри-ємств

фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості підпри-ємств

фінансовий
результат

Промисловість

790091,8

67,0

1242193,5

33,0

452101,7

  Добувна промисловість і розроблення
  карʼєрів

1

1

1

  Переробна промисловість

543437,1

73,3

974637,7

26,7

431200,6

    виробництво харчових продуктів,
    напоїв і тютюнових виробів

68146,6

57,1

83825,6

42,9

15679,0

    текстильне виробництво, виробництво
    одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
    матеріалів

16648,6

85,7

20199,0

14,3

3550,4

    виготовлення виробів з деревини,
    виробництво паперу та поліграфічна
    діяльність

1

1

1

    виробництво коксу та продуктів
    нафтоперероблення

    виробництво хімічних речовин і
    хімічної продукції

63026,3

88,9

64282,3

11,1

1256,0

    виробництво основних фармацевтичних
    продуктів і фармацевтичних препаратів

72610,0

100,0

72610,0

    виробництво гумових і пластмасових
    виробів, іншої неметалевої мінеральної
    продукції

96501,0

85,7

97701,0

14,3

1200,0

    металургійне виробництво,
    виробництво готових металевих
    виробів, крім машин і устатковання

328420,0

60,0

361206,0

40,0

32786,0

    машинобудування

−110540,2

69,6

266189,0

30,4

376729,2

      виробництво компʼютерів, електронної
      та оптичної продукції

      виробництво електричного
      устатковання

1

1

1

      виробництво машин і устатковання,
      не віднесених до інших угруповань

−152988,0

68,4

223683,0

31,6

376671,0

      виробництво автотранспортних
      засобів, причепів і напівпричепів
      та інших транспортних засобів

1

1

1

    виробництво меблів, іншої продукції;
    ремонт і монтаж машин і устатковання

1

1

1

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

1

1

1

1

1

  Водопостачання; каналізація,
  поводження з відходами

−10778,8

25,0

1603,1

75,0

12381,9

 

                                           

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Архів
2018
2017
2016
2015
2014
2013
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2018

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.