Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Статистична інформація > 2. Економічна статистика > 2.3. Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс > Товарна структура зовнішньої торгівлі Сумської області (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі Сумської області 
за січень–лютий 2011 року

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня-лютого 2010р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня-лютого 2010р.

у % до загального обсягу

Усього

171557,8

139,8

100,0

104636,2

187,4

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

1787,4

259,6

1,0

1775,7

37,0

1,7

01 живi тварини

41,4

0,0

02 м’ясо та їстівні субпродукти

534,0

167,9

0,3

1165,7

27,5

1,1

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

1099,3

2227,7

0,6

560,2

119,1

0,6

05 інші продукти тваринного походження

154,1

48,0

0,1

8,3

9,3

0,0

II. Продукти рослинного походження

3210,9

175,7

1,9

5328,8

103,0

5,1

06 живі дерева та інші рослини

07 овочі

101,5

2531,3

0,1

26,2

48,3

0,0

08 їстівні плоди та горіхи

158,5

257,4

0,1

1352,1

78,2

1,3

09 кава, чай

426,0

137,9

0,2

3545,2

117,0

3,4

10 зернові культури

280,2

38,5

0,2

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

309,9

145,0

0,2

150,3

0,1

12 насіння і плоди олійних рослин

1934,9

396,6

1,1

255,1

71,4

0,3

13 шелак природний

14 рослинні матеріали для виготовлення

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

175,8

192,1

0,1

479,3

37,0

0,5

IV. Готові харчові продукти 

14094,4

141,0

8,2

26281,0

119,5

25,1

16 продукти з м’яса, риби

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

22,9

0,0

43,7

643,7

0,0

18 какао та продукти з нього

6088,8

111,0

3,5

9274,0

92,3

8,9

19 готові продукти із зерна

891,3

0,5

3216,2

305,6

3,0

20 продукти переробки овочів

4426,9

210,1

2,6

404,3

138,7

0,4

21 різні харчові продукти

2302,2

116,3

1,3

13342,8

125,9

12,8

22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

176,0

47,5

0,1

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

186,3

360,3

0,1

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мінеральнi продукти

423,6

124,9

0,2

7306,7

1516,1

7,0

25 сiль; сірка; землі та каміння

293,6

110,5

0,1

6950,4

1493,0

6,7

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

130,0

176,7

0,1

356,3

2173,7

0,3

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

34767,2

481,7

20,3

10033,4

275,4

9,6

28 продукти неорганiчної хiмiї

432,3

101,1

0,3

1037,1

105,6

1,0

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

355,8

124,7

0,2

755,9

85,9

0,7

30 фармацевтична продукція

0,9

0,0

31 добрива

17791,6

869,0

10,4

7019,2

533,5

6,7

32 екстракти дубильнi

15410,1

385,4

9,0

291,5

181,9

0,3

33 ефiрнi олії

20,8

529,6

0,0

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

89,0

222,7

0,1

35 бiлковi речовини

3,8

4,6

0,0

36 порох і вибуховi речовини

610,2

220,9

0,3

37 фотографічні або кiнематографічні товари

38 різноманітна хімічна продукція

167,2

91,6

0,1

815,2

453,5

0,8

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

568,7

118,0

0,3

3459,2

102,1

3,3

39 пластмаси, полімерні матеріали

462,1

101,7

0,2

3353,4

104,1

3,2

40 каучук, гума

106,6

382,5

0,1

105,8

63,6

0,1

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

1234,8

156,2

1,2

41 шкури

1198,4

156,3

1,2

42 вироби із шкiри

29,4

123,3

0,0

43 натуральне та штучне хутро

7,0

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

3908,7

137,0

2,3

349,0

146,9

0,3

44 деревина і вироби з деревини

3908,7

137,0

2,3

349,0

146,9

0,3

45 корок та вироби з нього

46 вироби із соломи

X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів

151,8

40,7

0,1

590,6

78,1

0,6

47 маса з деревини

48 папiр та картон

122,4

106,5

0,1

472,8

85,2

0,5

49 друкована продукція

29,4

11,4

0,0

117,8

58,7

0,1

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби 

661,9

243,2

0,4

1548,4

437,6

1,5

50 шовк

51 вовна

136,1

877,7

0,1

46,5

181,5

0,0

52 бавовна

2,8

195,1

0,0

251,7

0,2

53 іншi текстильні волокна

54 нитки синтетичні або штучні

1,9

3874,3

0,0

145,1

148,7

0,1

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

162,6

214,4

0,1

591,7

11690,6

0,6

56 вата

35,1

270,4

0,0

233,6

382,8

0,2

57 килими

0,2

0,0

58 спецiальнi тканини

15,4

307345,0

0,0

92,5

210,0

0,1

59 текстильнi матерiали

0,9

2819,1

0,0

63,1

73,0

0,1

60 трикотажні полотна

12,2

487,3

0,0

51,2

187,2

0,0

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

12,6

64,4

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

235,0

181,4

0,1

63 іншi готовi текстильні вироби

47,3

321,0

0,0

72,8

1088,5

0,1

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

4266,5

134,8

2,5

1188,8

173,3

1,1

64 взуття

4266,5

134,8

2,5

1188,8

173,3

1,1

65 головнi убори

66 парасольки

67 обробленi пір’я та пух

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

1065,4

147,5

0,6

1261,3

131,3

1,2

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

60,8

1776,4

0,0

862,4

127,1

0,8

69 керамiчнi вироби

1004,6

139,8

0,6

296,2

156,9

0,3

70 скло та вироби із скла

102,7

109,7

0,1

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

0,4

0,0

0,4

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

8376,7

63,8

4,9

6899,0

138,6

6,6

72 чорнi метали

1456,6

185,1

0,8

2293,2

225,6

2,2

73 вироби з чорних металів

1405,5

17,7

0,8

2110,7

105,6

2,0

74 мiдь i вироби з неї

9,3

0,0

75 нiкель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

448,8

340,0

0,3

2006,4

124,1

1,9

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово та вироби з нього

81 іншi недорогоцінні метали

73,2

263,5

0,1

82 інструменти, ножовi вироби

139,3

193,3

0,1

210,8

280,6

0,2

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

4926,5

118,0

2,9

195,5

81,2

0,2

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

94907,0

122,4

55,3

34888,1

764,3

33,3

84 реактори ядерні, котли, машини

92427,5

119,4

53,9

24505,7

1141,9

23,4

85 електричнi машини

2479,5

1518,6

1,4

10382,4

429,3

9,9

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1690,6

150,2

1,0

1188,5

146,9

1,1

86 залізничні локомотиви

25,2

0,0

430,4

73,5

0,4

87 засоби наземного транспорту крiм залiзничного

1618,3

145,8

1,0

184,1

227,3

0,2

88 літальні апарати

47,2

298,8

0,0

574,0

403,5

0,5

89 судна

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

1495,3

1846,3

0,9

697,7

81,4

0,7

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

1495,3

1846,3

0,9

695,3

81,1

0,7

91 годинники

2,4

0,0

92 музичні інструменти

ХX. Рiзнi промислові товари

5,4

0,2

0,0

125,5

209,7

0,1

94 меблi

5,4

0,2

0,0

75,9

243,4

0,1

95 іграшки

21,1

845,7

0,0

96 рiзнi готовi вироби

28,4

108,8

0,0

ХХІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

Різне

 

Архів
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2017

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.